Fremgangsmetode

Prosjektgruppen jobber etter en fastsatt metode som ble etablert for å sikre fremdrift i riktig rekkefølge, og at alle medlemmene er kjent med gangen i oppgaven.

Flytskjema fremgangsmetode

En viktig faktor for case-studiet er at resultatet skal være troverdig. For å sikre troverdigheten sammenstilles innsamligsdata fra flere kilder. Dette er for at bransjen skal kunne benytte resultater fra prosjektoppgaven. Et av formålene med case-studiet er at bransjen skal få et generelt svar på om det er lønnsomt å bruke precut i byggeprosjekter.

Flytskjema troverdighet

 

 

anderso