Potensiell markedsverdi av precut

Vi har sett på markedsfordelene ved bruk av precut i forhold til fallende lengder. For å illustrere hvilke fordeler og ulemper precut har for bransjen har vi etablert et flytskjema som viser kostnader før oppstart på byggeplass og fremdrift etter oppstart. Fremdriften etter oppstart på byggeplass er en vesentlig faktor for kostnadene i prosjektet ettersom arbeidstimer er kostbart i dagens marked. I tillegg til at man med precut reduserer arbeidskostnadene får man også redusert kostnader for rigg, anleggsledelse, avfallshåndtering osv.

 

Flytskjema viser at precut har en høyere kost før prosjektstart, men at precut gir høyere fremdrift etter oppstart.

Flytskjema arbeidsfordeling

Det vil være variasjon i hvert enkelt prosjekt, hva gjelder fremdrift og økonomi. Noen prosjekter er mer lønnsomme å gjennomføre med precut en andre om man kun ser på økonomi, basert på våre data gjenspeiler det seg at bygg med gavelvegger (ulik lengde på stendere) og bygg med mye bæringer i form av søyler og bjelker er de mest lønnsomme prosjektene å benytte precut i.

Vi håper at vi med vårt case-studie kan gjøre det lettere for entreprenører i bransjen å ta valget mellom precut og fallende lengder.

 

amhalvo