Oppstart av bacheloroppgave

Velkommen til vår blogg!

Dette er en blogg som deler vårt arbeid med bacheloroppgaven våren 2021. Vi er fire byggingeniørstudenter som vil gjøre et dypdykk inn i bruk av precut i forhold til fallende lengder. Vi skal se spesielt på fremdrift og økonomi.

Følg med!