Oppdatering 08.04.2021


Bilde: Gruppemedlemmer på Teams

Dagene flyr og gruppen jobber iherdig med oppgaven. I dag har vi hatt et kort møte for å diskutere gjennomført arbeid og videre fremdrift. Gruppen har støtt på noen utfordringer som kan påvirke oppgavestrukturen noe, men i samråd fant vi en god løsning.

Vi har også oppdatert forsidebildet vårt, håper det faller i smak.

Vi oppdateres!

 

 

 

Oppdatering 24.03.2021

Fra forrige innlegg har det skjedd en hel del!

Gruppemedlemmene har gjennomført siste eksamen, og har nå fullt fokus på prosjektoppgaven. Vi følger progresjonen som gruppen har satt i fremdriftsplanen og har samlet inn data både via kalkyler og intervjuer. Prosessessen om å bearbeide informasjoner er i gang.

Vi skulle gjerne møttes på avsatt plass på kontoret til Boger Bygg,  men grunnet restriksjonene foregår arbeidsøktene over Teams. Sammarbeid over Teams fungerer bra, selv om diskusjoner er noe vanskeligere over nett.

Neste punkt på planen vår er å ha møte med veileder hos HIOF, her skal vi se nærmere på hvordan oppgaven skal bygges opp helt konkret. Videre etter dette ser vi for oss at produksjonen av oppgaven kommer til å øke.

Vi oppdateres!

Bilde: To av gruppemedlemmene jobber med blogg.

 

Møte med oppdragsgiver

11.02 hadde vi møte med oppdragsgiver. Der var Boger Bygg AS representert av daglig leder Erik Boger. Vi presenterte informasjon om hvordan vi har tenkt å løse bacheloroppgaven og hvilken fremdrift vi forventer å ha i prosjektet. Videre snakket vi om forventninger til begge parter i bachelorperioden og hvilke mål vi ønsket å nå. Erik kom også med gode synspunkter  på oppgaven som vil være til hjelp siden.

Vi takker Erik og Boger Bygg for et hyggelig møte og gleder oss til fortsettelsen.