Avsluttende skrivefase: Andre halvdel

Hei,

Nå er det siste kontrollsjekk før levering av oppgave. Rapporten leses igjennom flere ganger av alle i gruppa, for å sjekke beregninger, referanser, formuleringer, henvisninger og formater.

På et tidspunkt må vi sette strek for redigeringsprosessen og bare levere. Målet er å levere før vi avslutter dagen i dag, og det kommer vi å overholde. Utfordringen nå er å bestemme oss for når rapporten er god nok. Heldigvis vil savnet etter et normalt liv, snart bli sterkt nok til at vi endelig lukker dokumentet for aller siste gang og sender det ifra oss.

Takk for oss, vi overlevde dette også.

 

Andrea, Kristin, Madeleine og Synne.

Avsluttende skrivefase: Første halvdel

Hei.

Når sitter alle gruppemedlemmene med redigerering av prosjektrapporten. Vedlegg settes sammen, tabeller flyttes på, avsnitt skrives om og kapitler fylles ut.

Vi sitter i samme lokale og jobber, som vi har gjort i lang tid. Oppgavene i skrivefasen er tydelig fordelt mellom medlemmene, mens avgjørelser rundt tekstens form og formulering stadig er oppe til diskusjon i hele gruppa.

Som et lite avbrekk har vi hatt fotografering til expo-katalogens forside. Vi lånte en kumjekk og tok på oss det vi hadde av refleks. Her skal det ikke spares på noe når det rekrutteres flere kvinner til ingeniørfag.

Etter planen er vi ferdigskrevet i morgen, og bruker helgen på korreksjon. Så får vi håpe at planen overholdes for en gangs skyld.

Skriving, redigering og finpuss

Heisann.

Dette er siste uka før innlevering av prosjektrapporten. Plan og profil, overvann, kumdetaljer og miljøberegningene er nå ferdig beregnet og tegnet.

Plan og profil produserer deler av datagrunnlaget til beregninger i kumdetaljer, overvann og miljø. På grunn av de mangfoldige hensynene som må tas i prosjekteringen av plan og profil, og at opplæring i bruk av programmene har foregått parallellt med prosjekteringen, har vi omgjort eller forlenget tidsbruken på flere av beregningene. Dette har ikke vært en optimal arbeidsmetodikk og har på ingen måte vært i tråd med prosjektplanen vår.

I skjønn forening med korona-restriksjoner, har dette gjort prosjektet vårt til en øvelse i kaoskontroll. Vi har likevel holdt kurs hele veien og jobbet iherdig med å løse knuter og forvirringer underveis. Et jevnt arbeidstempo med evne til å endre på oppavene underveis, har ført til at vi nå bare har småting igjen.

Prosjektrapporten behøver litt renskriving og utfylling på avsluttende avsnitt, slik som sammendrag og forord. Vedleggslista lages nå samtidig som kumdetaljer og plan og profil uttegnes i programvarene. Beskrivelsen av prosjektet, som er en mindre del av prosjekteringsarbeidet, avsluttes også i dag og legges inn med vedleggene.

I går hadde vi også møte med en av veilederne fra oppdragsgiver, der vi gjennomgikk rapporten. Møtet inneholdt flere gode tilbakemeldinger på hva som mangler og gjenstår av rapporten, som vi tar med oss i innspurten.

Vi kommer til å jobbe hver dag fram mot innlevering og ser at det er sammenlagt en del arbeidstimer igjen, men vi er nå ferdig med prosjektet og må sørge for at rapporten belyser det arbeidet vi har gjort så godt som mulig.

Tilbakemelding og en oppdatering

Hei igjen!

Vi har nå fått tilbakemelding fra veilderene på grovutkastet til rapporten. Det var ingen store merknader. Tilbakemeldingene har vi tatt med oss og jobber videre med dem. Flere møtereferat ble etterlyst, men gruppa sitter på kontoret hver dag og bestemmer ting fortløpende, det er ikke ofte møter blir avtalt.

Når det gjelder jobbingen med prosjektet begynner vi å få alt på plass. Plan og profil og overvannshåndtering venter Synne og Madeleine bekreftelse på fra veileder i Norconsult for å sjekke at det er ok. Teori- og metodekapittelet og prosjektets område er ferdig skrevet samt resultat og diskusjon til overvann, prosjektering og miljøanalyse. Andrea blir ferdig med kumdetaljene denne uka. Målet er å jobbe mye i helga for å bli ferdig til mandag, så vi har en uke til rettskriving, korrekturlesing og gjennomgang av kilder.

Utkast av oppgaven og kumdetaljer

Hei!

Nå er det ikke lenge igjen til innlvering av bacheloroppgave, og vi jobber på for å bli ferdig.

Den siste tiden har vi skrevet en del og det begynner å ta form. Vi har sendt inn et grovutkast til veilederne fra Høgskolen, og venter spent på tilbakemeldingene.

Det har tatt litt lenger tid å tegne kumdetaljene, da det er blitt noen endringer på rørdimensjoner og i plan- og profiltegningene som må på plass før kumtegningene kan bli ferdig.

ISY Beskrivelse, masseberegning og kumdetaljer

Hei igjen!

Synne har kommet godt på vei med ISY Beskrivelse og målet er å bli ferdig med det i løpet av neste uke. Kristin har fått resultatet av masseberegningen og er nå ferdig med beregningene i miljøanalysen.  Andrea har begynt med kumdetaljene og håper å bli ferdig neste uke.

Arbeidskravet med tekst og bilder til EXPO katalogen er levert og godtkjent, det samme gjelder arbeidskravet med oversikt over møter med oppdragsgiver og veiledere.

Videre jobber vi fortsatt med plan- og profiltegning og fortsetter å skrive på teori, metode og resultat.

EXPO og en oppdatering

Hei!

Vi har nå fått tilbakemelding fra veilederne våre om hvilket forslag til disposisjon de mener er best for vår oppgave.

Det er skrevet et grovutkast av både overvann, no-dig og informasjon om området, og det endelige dokumentet begynner å ta form. Plan- og profiltegning er såpass godt på vei at vi nå kan begynne med masseberegning og kumdetaljer til uka.  Et annet mål for neste uke er å komme i gang med ISY Beskrivelse.

Vi har også jobbet med det tredje arbeidskravet som er innlevering av tekst og bilder til EXPO. Vi har tatt bilder av alle gruppemedlemmene og skrevet om prosjektet og oppdragsgiver. Vi har litt problemer med å lande på en prosjekttittel, men dette blir bestemt på mandag.

Vi begynner å kjenne på at det nå bare er fire uker igjen til innlevering, men vi føler at vi har god kontroll på de resterende oppgavene.

 

No-dig og disposisjon

Hei igjen!

Som skrevet i forrige innlegg hadde vi et gruppemøte i dag hvor vi tok en avgjørelse på no-dig metoder samt å utarbeide et forslag til disposisjon av oppgaven.  Videokjøring av eksiterende rør i Kulåsgata gjennom Råhusplassen er gjennomført, og utfra den kunnskapen vi har tilegnet oss fra både videokjøring og grunnforhold kunne vi ta avgjørelsen om at utblokking er metoden som passer best. To forslag til disposisjon ble utarbeidet og gruppen ble enige om hvilken vi vil sende til veilederne våre som forslag.

Den endelige rapporten begynner å ta form. Overvannshåndtering, plan og profil og no-dig nærmer seg ferdig. Arbeidet er godt i gang på beskrivelsen av området med topografi, grunnforhold, eksisterende rør og miljøanalysen.

Videre arbeid nå er å begynne på ISY Beskrivelse og tegning av kumdetaljer.

Masseberegning og miljøanalyse

Hei!

Den siste uken har vi begynt med masseberegning av planområdet, men trenger fortsatt noen avklaringer om materialvalg og tilstand på eksisterende rør for å få en mest mulig nøyaktig masseberegning. I løpet av denne uka skal det gjennomføres videokjøring av eksisterende rør i Kulåsgata gjennom Rådhusplassen, som vi da kan bruke til å blant annet ta en beslutning angående hvilke no-dig metoder vi skal bruke. Gruppen skal ha et møte mandag 03.05.21 hvor vi skal ta en belutning på nettopp dette, samt hvilke materialer vi skal bruke og hvilke rør som skal i de forskjellige traséene.

Vi har tatt kontakt med Norconsult for å høre om det er noen fagpersoner vi kan snakke med angående miljøanalysen, og vi fikk tips om både personer vi kan spørre og prosjekter vi kan se nærmere på.

Det er blitt skrevet en del på no-dig kapittelet til den endelige rapporten, og overvanns kapittelet begynner å nærme seg ferdig.