Befaring

Hei!

Onsdag 24.03.21 var vi med Norconsult på befaring i området vi skal prosjektere. For at vi skal komme i gang med prosjektering i programvaren trenger vi data.

Data ble innhentet ved å se ned i kummene og ta bilder, samt å måle avstanden ned til ledningene med laser. Det ble også målt med GPS for å fastslå plasseringen til  de forskjellige kummene i x-, y-, z-plan. Dette gjør at vi får vite hvor eksisterende ledningsnett er plassert.

Oppstart

Hei!

Nå er vi endelig i gang med bacheloroppgaven. På grunn av Covid-19 har oppstart tatt litt lenger tid enn forventet, men vi er fortsatt optimistiske til gjennomføring av prosjektet.

På tirsdag 23. Mars hadde vi et møte med Norconsult, hvor vi gikk  gjennom oppgaven og fikk opplæring i programvarene vi skal bruke videre i oppgaven.

Vi gleder oss til fortsettelsen.