Levering av Forprosjekt rapport

De siste dagene av februar gikk ut å ferdigstille en Forprosjekt rapport da dette var en arbeidskrav med frist 1. mars.

Forprosjekt rapport inneholder en prosjektplan, prosjektmål og problemstilling, rammer og avgrensninger, valgt løsningsmetodikk, midlertidig kilder og standarder, kontrakt-avtale mellom oss internt i gruppen og eksternt mellom gruppen, veileder og bedrift.

Alt dette ble heldigvis ferdig og levert innen fristen etter en hard økt med skriving.

 

mjahedmb