Koronasituasjonen

Desverre har det blitt slik at vi lever i en tid nå der det er en pandemi, nemlig utspredning av korona-viruset. Dette har begrenset oss med fysiske møter og ført til nedstenging av høgskolen/campus flere ganger. Dermed har alle møter, diskusjoner, evalueringer og eventuelle andre «utenfor hjem-aktiviteter» blitt håndtert og utført via digitale programmer. Møtene skjer for det meste enten på programmet Teams eller Zoom.

Alle møter blir avtalt på forhånd via epost påmeldinger.

En av de viktigste milepælene vi hadde satt fram, oss og noe vi tenkte vi må gjøre ferdig så fort som mulig, var en oppmøte hos bedriften Amiblu Technology AS som forbeholder seg i Sandefjord. Målet med besøket til Amiblu er å bli mer kjent med oppgaven og bedriften, men også få ta et par bilder som vi kan sette inn i blant annet bloggen og bachelor oppgaven.

Dette var først planlagt på en lørdag, 27. Februar. Hensikten med på en lørdagsmorningen istedet for en vanlig dag var på grunn av tanke på færrest mulig personer på jobb med hensyn til korona regler, men den måtte vi utsette da to stykker i gruppen var nødt til å være i karantene.

Vi ble enige om å utsette besøket til Amiblu til søndag, 28. Mars.
Dette gleder vi oss mye til!

 

mjahedmb