Om prosjektet

Bakgrunn for dette prosjektet innebærer en utførelse av en bacheloroppgave ved Høgskolen i Østfold med hovedfokus på vann og avløp. Firmaet Amiblu Technology AS  hadde en problemstilling som vekket vår interesse og var relevant til faget, derfor valgte vi å jobbe videre med den i samarbeid med bedriften.

Med stadig større fokus på livssyklusanalyse og miljøvennelige produkter blir interessen større og større for entrepenører å ha mulighet til å sammenligne produktenes miljøvennelighet. I denne oppgaven fokuserer vi på akkurat det, valg av riktig materiale i henhold til størrelse, trykk kapasitet, stivhet og miljøytelse. Dette kan hjelpe både staten og entrepenørerer til å ta det riktige valget når de skal legge ned rør. Med god veiledning fra både bedriften og høgskolen, er vi sikre på å oppnå interessante resultater.

Prosjektet har dermed som hovedtittel:
«Sammenligningsstudie av miljøprestasjoner av rørsystemer produsert av GRP, betong, termoplast og duktilt jern, utført for tilsvarende funksjonelle enheter basert på LCA-studier og EPD-dataevaluering.»