Velkommen

Denne bloggen tilhører gruppe B21B16 som består av Birgitte Bugge Pedersen og vil vise prosessen rundt bacheloroppgaven i emnet Vann- og Miljøteknikk.

Oppgaven går ut på og undersøke hvordan regnbed fungerer ved ulike grunnforhold og om utformingen eventuelt påvirker virkningen. Geografisk avgrensing på oppgaven settes til Oslo kommune, mer om oppgaven kan leses på siden Om gruppa.