Presentasjon til Expo

Skrevet i Statusoppdatering | Kommentarer er skrudd av for Presentasjon til Expo

Levert med god samvittighet

Forside bacheloroppgave

 

Hamburger next!

Prekæs!! =D

Skrevet i Statusoppdatering | Kommentarer er skrudd av for Levert med god samvittighet

Et avsluttende oppsummeringsinnlegg før levering

Det har skjedd mye siden forrige innlegg. Vi fikk samlet oss i en hage for å ta målinger på en 153 meter lang koaksial kabel. Vi sammenliknet da 3 forskjellige instrumenter på kabelen på trommel, utstrakt og kveilet opp med 1 meter store kveiler. Grunnen til å gjøre disse målingene var å undersøke påvirkningene kveiling hadde på målingene. Legger ved et bilde fra dagen:Gruppen samlet i hagen for å måle koaksialkabelFotografen selv ble dessverre ikke med på bildet, men vi fikk nyte en solskinnsdag før alt regnet kom i starten av mai.

 

Etter måledagen har fokuset vært mest på skrive rapport. Vi ble satt i kontakt med RISE som er den svenske versjonen av justervesenet her i landet. Det møtet var veldig verdifullt for rapporten vår og ga dypere forståelse av målinger og påliteligheten til disse.

 

Nå har vi egentlig bare siste uka igjen. Tenker vi ligger greit an i forhold til å bli ferdig med rapporten. Håper alle andre gjør det greit, takk for oss!

Skrevet i Statusoppdatering | Kommentarer er skrudd av for Et avsluttende oppsummeringsinnlegg før levering

Måleresultater

I slutten av forrige uke bestilte oppdragsgiver et instrument av typen BK Precicion 830c som de har testet litt på. Det virker som vi har vært vitne til deler av produksjonen da testresultatene har endret seg med tiden. Vi har fått disse målene testet opp mot det gamle instrumentet med 2 timer mellomrom mellom hver rad. Her er et lite utsnitt:

Gamle instrument Nye instrument Differanse Prosent
8.69 9.03 0.34 3.912543
8.76 9.11 0.35 3.995434
8.8 9.17 0.37 4.204545

Fra tabellen fremkommer det 4.17% gjennomsnittlig avvik mellom det gamle og det nye instrumentet og en median på 3.99% avvik.

 

Samtidig har oppdragsgiver sendt over noen bilder for å vise hvilke kabler de driver med:

Kveilet kabel fra Nexans (svær)

Kabelfabrikk

Halden-fabrikken produserer umbilicals og høyspente sjøkabler for verdensmarkedet. C/S Nexans Skagerrak laster her Skagerrak 4 kabelen.
The Halden plant produces umbulicals and high voltage subsea cables for the world market. C/S Nexans Skagerrak is loading the Skagerrak 4 cable.

KabelkveilKilde: Nexans AS

Skrevet i Statusoppdatering | Kommentarer er skrudd av for Måleresultater

Lab!

Det viser seg at å produsere en firkantpuls med 8 megahertz frekvens fra en 16 megahertz mikrokontroller er fullstendig mulig! Dog gir det ikke det beste resultatet…

 

Etter påsken har vi fått utlevert mer utstyr; oscilloskop, funksjonsgenerator og lignende. Nevnte funksjonsgenerator er meget flink på firkantpulser! Dermed er vi i gang med simulering. Foreløpig ser det ut som at firkantpuls-metoden er mer immun mot parasittisk induktans – akkurat det vi trenger. Laboratoriene våre befinner seg på 2 pulter i 2 byer og kommunikasjonen over zoom er stadig et hinder vi jobber mot, men her er i alle fall bilder av de nevnte pultene:

Pult nummer 1Lab nummer 1

Pult nummer 2Lab nummer 2

Tidligere i uken hadde vi et møte med oppdragsgiver og de fikk bestilt inn et måleinstrument vi fant lovende. Mens vi venter på testresultater, jobber vi parallellt med vårt eget instrument. Videre arbeid med vårt instrument innebærer simuleringer av måleområder og utvikling av programkoder.

Skrevet i Statusoppdatering | Kommentarer er skrudd av for Lab!

Snart påskeferie!

Etter noen uker med lesing har vi funnet ut at det er 3 hovedmetoder å måle kapasitans på;

  • Firkantpuls
  • Sinusbølge
  • Målebro

Samt noen nisje-metoder som resonansmåling.

 

Firkantpuls-metoden baserer seg på tidskonstantformelen: 𝜏=RC, der 𝜏 er kondensatorens oppladningstid, R er kretsens motstand og C er den ukjente kapasitansen. Denne metoden bruker konstant strøm i kretsen som vi mistenker kan hjelpe med induktansproblemer som igjen kan virke lovende for oss.

 

Sinusbølge-metoden benytter seg av fasevinkelen mellom en AC kilde og den ukjente kondensatoren til å beregne kapasitansen.

 

Målebro er en vanlig, sofistikert måte å måle kapasitans på, disse finner en typisk i laboratorier. Problemet med disse for vår del er at de kommer i koffertstørrelse og oppover og er dermed ikke egnet for oss som skal lage noe håndholdt.

 

Vi har forespurt labansvarlige å levere ut noen komponenter som vi kan teste de forskjellige målemetodene på, vi har vel kommet frem til at vi legger målebroene på hylla, eller heller under setet på grunn av vekt, må passe på ryggen!

God påske!

Kylling med holdning

Bildet er hentet fra Pexels.com

Skrevet i Statusoppdatering | Kommentarer er skrudd av for Snart påskeferie!

Forprosjektrapport

I dag er dagen for første innlevering og vi har fått levert allerede i 12-tiden, nesten 12 timer før frist! Ny rekord?

Vi slapp heldigvis overtidsarbeid i helgen og vårt nyutarbeidede timesregnskap gir oss BÅDE påskeferie OG 17.mai! #Blessed

Skrevet i Statusoppdatering | Kommentarer er skrudd av for Forprosjektrapport

Nyere alltid best?

Vi har fått utlevert 2 instrumenter fra oppdragsgiver, det ene er egnet til formålet, mens det andre ikke fungerer like godt når kablene blir lange. I dette tilfellet er det det nyeste av dem som ikke fungerer. Vårt oppdrag er å finne ut hvorfor det gamle fungerer, hvorfor det nye ikke fungerer, og til slutt lage et nytt instrument som erstatter det gamle.

Bilde av de 2 måleinstrumentene

Utleverte instrumenter

Til nå mistenker vi at det gamle bruker en metode som tar lang tid (opptil 35 sekunder) mens det nye bruker litt matematikk og antakelser for å få fart på måleresultatet. Med lange (opptil 150 km!) og dyre kabler, bruker heller oppdragsgiver 35 sekunder på å måle riktig kapasitans enn å måle raskt og feil.

Skrevet i Statusoppdatering | Kommentarer er skrudd av for Nyere alltid best?

Vi er i gang!

Nå er alle eksamener ferdig og vi har kommet godt i gang med forprosjektet. Vi har fått utlevert 2 instrumenter fra oppdragsgiver som vi kan leke med og har fått oversikt over alt som skal gjøres både innen 22. mars, men også videre!

Bilde av zoom møte med gruppen

Slik sitter gruppen og arbeider hardt med bachelorprosjektet

 

Skrevet i Statusoppdatering | Kommentarer er skrudd av for Vi er i gang!