Om prosjektet

Kapasitansmåling på lange kabler

Arbeidsgiver: Nexans Norway A/S

Oppgave: Utvikle/undersøke metode for måling av kapasitans i lange kabler.

Nexans har oppdaget problemer ved måling av kapasitans på lange kabelstrekk med moderne måleutstyr. Det er antatt at dette forekommer på grunn av induktansen i de samme kablene. Vår oppgave blir å utforske mulighetene som finnes for måling av kapasitans og finne den best egnede metoden for denne spesifikke problemstillingen. Eventuelt må det utvikles en bedre metode og lages en prototype av denne for testing og verifisering.

 

Bakgrunn og teoretisk grunnlag

Om prosjektet:

Nexans produserer kabler og trenger et måleapparat som kan måle kapasitansen på disse kablene. Tidligere har Nexans brukt et eldre måleapparat som har fungert godt. I forsøket på å fornye instrumentet, har de ikke funnet noen som gir tilfredsstillende måleresultater. Nå som det gamle instrumentet BK Precision 820 nærmer seg slutten av levetiden, ønsker Nexans seg et nytt. Denne bacheloroppgaven skal forsøke å finne eller bygge et nytt instrument som kan erstatte BK Precision 820.

For å finne eller bygge et slikt instrument, må gruppen først undersøke forskjellige måter en kan måle kapasitans på. Deretter prøve å forklare hvorfor de nye instrumentene ikke fungerer som ønsket.

Hovedforskjellen mellom instrumentene vil sannsynligvis være at det gamle baserer seg på analog teknologi, mens det nye vil være digitalt. Det nye instrumentet skal verifiseres mot det gamle og mot vanlige kalibreringsmetoder.

 

Prosjektmål

Hovedmålet i prosjektet er å levere et fungerende måleinstrument til Nexans. Måleinstrumentet skal ha tilsvarende funksjonalitet og måleevne som det gamle.

Delmål underveis:

  • Finne ut hvilken metode for kapasitansmåling som blir brukt i BK Precision 820 i motsetning til alternative instrumenter
  • Finne ut hvorfor målemetoden BK 820 Precision benytter fungerer på lange kabler mens alternativene ikke gir samme resultat
  • Anskaffe et fungerende instrument, enten kjøpe eller bygge
  • Teste, verifisere og kalibrere det nye instrumentet

Gruppen forventer å minimum komme til verifisering og kalibrering, men håper å komme helt i mål.