Om oppdragsgiver

Nexans i Norge

Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og høyspente sjøkabler.
Nexans Norway AS utvikler, produserer og markedsfører sjø-, land- og offshore-kabler for kraft- og telekommunikasjonsoverføring.

Nexans Skagerrak AS er et heleid datterselskap av Nexans Norway AS. Nexans Skagerrak AS transporterer, legger og monterer høyspente sjøkabler og eier kabelleggingsfartøyet C/S Nexans Skagerrak.

Nexans Norways fabrikker ligger på Rognan, Halden og Langhus. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. Nexans Norway har om lag 1 600 ansatte.

Nexans Norway AS er en del av det franske Nexans-konsernet – en av verdens største kabelprodusenter – og selskapet er et heleid datterselskap av Nexans Participations SA i Paris.

Denne siden er hentet fra Nexans egen hjemmeside som du finner i denne linken:

https://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigate_217577_2371_40_6045/Nexans_in_Norway.html