En liten presentasjon av bloggen og bacheloroppgaven vår

Hei, velkommen til bloggen vår!

Vi studerer elkraft-ingeniør ved Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad. Denne bloggen vil gi innblikk i vår tur til en ferdigstilt bacheloroppgave. Bacheloroppgaven er gitt av oppdragsgiveren vår Rambøll, som driver med rådgivning og prosjektering innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management consulting.

Som vår avsluttende oppgave på Høgskolen har Rambøll gitt oss en omhandlet prosjekteringsoppgave. Oppgaven går ut på å prosjektere det elektrotekniske anlegget som skal være i «Nytt tilbygg 1» på Ryen base, og skal gi økt kapasitet og produksjon av fremtidens T-banedrift.

Planleggingen er godt i gang, og vi har en fast slagplan å forholde oss til. Nå setter vi oss inn i viktige hjelpemidler for å kunne løse oppgaven, for eksempel ny programvare, normer/forskrifter og entrepriseformer. Dette gjør at vi kan begynne rett på oppgaven og jobbe systematisk når forprosjektet er levert.

Som mange andre i Norge er hverdagene snudd på hodet, og det fører imidlertid til hjemmekontor for oss alle. Med dagens teknologi blir ikke dette et problem.

 

josteijb