Fremgang tross hjemmekontor

Mars er snart ferdig og vi går inn i en ny måned med mye unnagjort. Vi har kommet godt i gang med inntak, adgangskontroll, belysning, KNX, jording og brannalarmanlegget, og har ikke mange fagområder igjen før bacheloroppgaven skal skrives og utformes. 

Under store deler av prosessen koordinerer vi med veileder fra Rambøll,  slik at vi kan få en indikasjon på hvordan produktet fremstilles og få muligheten til å optimalisere anlegget til det fulle. 

Belysning

Ved hjelp av Norsk Standard NS-EN 12464-1:2011 og programvaren Relux, har belysning blitt plassert i 2.etg, noen rom trenger fremdeles noen finjusteringer før de er helt ferdige.

KNX

For styring av lys, temperatur og ventilasjon for hvert rom, benyttes KNX. Det som er så flott med KNX er at den bringer alle tilkoblede sensorer sammen til et felles språk. Så ved å endre en bryter stilling, kan man styre flere enn en 1 ting. F.eks dimme lys og åpne persienner på et rom.

Brannalarmanlegg

Alle rom er blitt utstyrt med optisk røykdetektorer, utenom kjøkken som tregner multikriteriedetektor. Dette er gjort i henhold til norsk standard, NS 3960_2019 (Brannalarmanlegg).

Hittil har det måttet bli gjort vurderinger av hvilke normer og forskrifter som veier mest, da bygget er utstyrt med mye ventilasjon over få kvadrat, og gjør det vanskelig å plassere detektorer i tak med hensyn på alle krav. Hver enkelt detektor må derfor plasseres nøye i Revit 3D for å finne optimal plassering.

 

josteijb