Fremgang tross hjemmekontor

Mars er snart ferdig og vi går inn i en ny måned med mye unnagjort. Vi har kommet godt i gang med inntak, adgangskontroll, belysning, KNX, jording og brannalarmanlegget, og har ikke mange fagområder igjen før bacheloroppgaven skal skrives og utformes. 

Under store deler av prosessen koordinerer vi med veileder fra Rambøll,  slik at vi kan få en indikasjon på hvordan produktet fremstilles og få muligheten til å optimalisere anlegget til det fulle. 

Belysning

Ved hjelp av Norsk Standard NS-EN 12464-1:2011 og programvaren Relux, har belysning blitt plassert i 2.etg, noen rom trenger fremdeles noen finjusteringer før de er helt ferdige.

KNX

For styring av lys, temperatur og ventilasjon for hvert rom, benyttes KNX. Det som er så flott med KNX er at den bringer alle tilkoblede sensorer sammen til et felles språk. Så ved å endre en bryter stilling, kan man styre flere enn en 1 ting. F.eks dimme lys og åpne persienner på et rom.

Brannalarmanlegg

Alle rom er blitt utstyrt med optisk røykdetektorer, utenom kjøkken som tregner multikriteriedetektor. Dette er gjort i henhold til norsk standard, NS 3960_2019 (Brannalarmanlegg).

Hittil har det måttet bli gjort vurderinger av hvilke normer og forskrifter som veier mest, da bygget er utstyrt med mye ventilasjon over få kvadrat, og gjør det vanskelig å plassere detektorer i tak med hensyn på alle krav. Hver enkelt detektor må derfor plasseres nøye i Revit 3D for å finne optimal plassering.

 

I full gang

Dagene flyr og nå er vi plutselig i mars! Siden sist har vi startet på fult med oppgava, og allerede komt et godt stykke i tunnelen. Noen av fagområda er til og med, så sei ferdig.

For å få bedre flyt i oppgava har vi delt fagområda opp blant oss, slik at alle i gruppa har noe å gjøre til enhver tid. Da noen fagområder går litt over hverandre, blir det en del samkjøring av f.eks. merkering og plassering.

Vi har klart å få det til slik at vi nå sitter samlet, slik at samkjøringa går suverent. I motsatt ende ser ikke korona situasjonen til å bli noe bedre dei neste vekene, så vi har belagt oss på hjemmekontor igjen.  Det hender vi støtter på noen problemer underveis, men det lar oss ikke stoppe når vi kan hjelpe hverandre. Og ikke minst har vi så behjelpelige veiledere fra Rambøll, som er bare et tastetrykk unna.

 

En liten presentasjon av bloggen og bacheloroppgaven vår

Hei, velkommen til bloggen vår!

Vi studerer elkraft-ingeniør ved Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad. Denne bloggen vil gi innblikk i vår tur til en ferdigstilt bacheloroppgave. Bacheloroppgaven er gitt av oppdragsgiveren vår Rambøll, som driver med rådgivning og prosjektering innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management consulting.

Som vår avsluttende oppgave på Høgskolen har Rambøll gitt oss en omhandlet prosjekteringsoppgave. Oppgaven går ut på å prosjektere det elektrotekniske anlegget som skal være i «Nytt tilbygg 1» på Ryen base, og skal gi økt kapasitet og produksjon av fremtidens T-banedrift.

Planleggingen er godt i gang, og vi har en fast slagplan å forholde oss til. Nå setter vi oss inn i viktige hjelpemidler for å kunne løse oppgaven, for eksempel ny programvare, normer/forskrifter og entrepriseformer. Dette gjør at vi kan begynne rett på oppgaven og jobbe systematisk når forprosjektet er levert.

Som mange andre i Norge er hverdagene snudd på hodet, og det fører imidlertid til hjemmekontor for oss alle. Med dagens teknologi blir ikke dette et problem.