Innspurt mot levering

Levering av bacheloroppgave nærmer seg og gruppen er i full gang med resterende småplukk som må gjøres.

Tegningsunderlag går for tiden gjennom en kvalitetssikring for å sikre at alle detaljer er med og at materiale er klart for levering.

Den resterende tiden vil gå til ferdigstilling av rapport og forberedelse til EXPO.

13.juni vil det fullstendige resultatet bli publisert her på bloggen, så følg med!

 

Oppdragsgiver – Rambøll AS

Det er nå en måned igjen av prosjektet, og vi må få takke vår oppdragsgiver Rambøll, Oslo, for muligheten. Prosjektet har vært utrolig spennende og veldig nyttig, og vi har lært masse vi kan ta med oss videre inn i bransjen. Rådgiver fra Rambøll har vært til god hjelp gjennom prosjektet, og stilt opp når vi har trengt det. Mer fornøyd kunne vi ikke vært!

Vi ønsker å gi en shoutout om vår oppdragsgiver, ettersom vi er så fornøyde.Om oss - Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver og et ledende miljø innen rådgivning og prosjektering med 1600 ansatte verden rundt. Rambøll ble startet for 75 år siden av to ingeniører som turte å tenke annerledes. Siden den gang har de vært en pådriver for helhetlige og bærekraftige løsninger som skaper bedre byer og steder å bo – til glede for de som lever i dag og de som kommer etter oss.

Vi må få gratulere Rambøll som første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som har blitt sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål.

 

 

Fremgang tross hjemmekontor

Mars er snart ferdig og vi går inn i en ny måned med mye unnagjort. Vi har kommet godt i gang med inntak, adgangskontroll, belysning, KNX, jording og brannalarmanlegget, og har ikke mange fagområder igjen før bacheloroppgaven skal skrives og utformes. 

Under store deler av prosessen koordinerer vi med veileder fra Rambøll,  slik at vi kan få en indikasjon på hvordan produktet fremstilles og få muligheten til å optimalisere anlegget til det fulle. 

Belysning

Ved hjelp av Norsk Standard NS-EN 12464-1:2011 og programvaren Relux, har belysning blitt plassert i 2.etg, noen rom trenger fremdeles noen finjusteringer før de er helt ferdige.

KNX

For styring av lys, temperatur og ventilasjon for hvert rom, benyttes KNX. Det som er så flott med KNX er at den bringer alle tilkoblede sensorer sammen til et felles språk. Så ved å endre en bryter stilling, kan man styre flere enn en 1 ting. F.eks dimme lys og åpne persienner på et rom.

Brannalarmanlegg

Alle rom er blitt utstyrt med optisk røykdetektorer, utenom kjøkken som tregner multikriteriedetektor. Dette er gjort i henhold til norsk standard, NS 3960_2019 (Brannalarmanlegg).

Hittil har det måttet bli gjort vurderinger av hvilke normer og forskrifter som veier mest, da bygget er utstyrt med mye ventilasjon over få kvadrat, og gjør det vanskelig å plassere detektorer i tak med hensyn på alle krav. Hver enkelt detektor må derfor plasseres nøye i Revit 3D for å finne optimal plassering.

 

I full gang

Dagene flyr og nå er vi plutselig i mars! Siden sist har vi startet på fult med oppgava, og allerede komt et godt stykke i tunnelen. Noen av fagområda er til og med, så sei ferdig.

For å få bedre flyt i oppgava har vi delt fagområda opp blant oss, slik at alle i gruppa har noe å gjøre til enhver tid. Da noen fagområder går litt over hverandre, blir det en del samkjøring av f.eks. merkering og plassering.

Vi har klart å få det til slik at vi nå sitter samlet, slik at samkjøringa går suverent. I motsatt ende ser ikke korona situasjonen til å bli noe bedre dei neste vekene, så vi har belagt oss på hjemmekontor igjen.  Det hender vi støtter på noen problemer underveis, men det lar oss ikke stoppe når vi kan hjelpe hverandre. Og ikke minst har vi så behjelpelige veiledere fra Rambøll, som er bare et tastetrykk unna.

 

En liten presentasjon av bloggen og bacheloroppgaven vår

Hei, velkommen til bloggen vår!

Vi studerer elkraft-ingeniør ved Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad. Denne bloggen vil gi innblikk i vår tur til en ferdigstilt bacheloroppgave. Bacheloroppgaven er gitt av oppdragsgiveren vår Rambøll, som driver med rådgivning og prosjektering innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management consulting.

Som vår avsluttende oppgave på Høgskolen har Rambøll gitt oss en omhandlet prosjekteringsoppgave. Oppgaven går ut på å prosjektere det elektrotekniske anlegget som skal være i «Nytt tilbygg 1» på Ryen base, og skal gi økt kapasitet og produksjon av fremtidens T-banedrift.

Planleggingen er godt i gang, og vi har en fast slagplan å forholde oss til. Nå setter vi oss inn i viktige hjelpemidler for å kunne løse oppgaven, for eksempel ny programvare, normer/forskrifter og entrepriseformer. Dette gjør at vi kan begynne rett på oppgaven og jobbe systematisk når forprosjektet er levert.

Som mange andre i Norge er hverdagene snudd på hodet, og det fører imidlertid til hjemmekontor for oss alle. Med dagens teknologi blir ikke dette et problem.