Møter med veileder

Gruppen har hatt diverse møter med lærere og veiledere for valg av oppgave. Vi valgte en bachelor oppgave fra Elektrokonsult som omhandler metningskontroll på transformatorer i statiske omformere.