Tilegning av teori

Gruppen har startet med å tilegne seg kunnskap om de teoretiske overskriftene i rapporten som omhandler invertere og transformatorer.

 

andrm