Utstyr har kommet

Illustrasjon av koblingsbrett og oscilloskop

En liten start på oppkoblingen

Endelig fikk vi utsyr fra veileder slik at vi kan starte å bygge! Vi har nå fått transformator, pilotkjerne og diverse elektronikk som skal bli vårt oppsett. Casper og Stein skal begynne å koble sammen og teste dette.

 

Prosjektet laboreres hjemme

 

På bilde foretar Stein målinger med et oscilloskop fra koblingsbrettet

Stein gjør målinger

Vi har startet med å gjøre en oppkobling av systemet med diverese IC kretser med tillhørende elektronikk samt foretatt målinger med oscilloscopet. Vi rakk heldigvis akkurat i siste liten å låne nødvendig utstyr fra Høgskolen i Østfold før hele Viken gikk til en ny nedstegning på grunn av koronasituasjonen. Det ble derfor utført laborering hjemme hos en av våre gruppe medlemmer.

 

Fordeling av oppgaver

Gruppen fordeles i to der den ene gruppen skal tillegne seg kunnskap om andre kjente metoder for detektering og regulering av metning i transformatorer. Den andre gruppen har begynt med simulering og laborering på metoden som baserer seg på å bruke en pilotkjerne til å detektere en metning.