Fordeling av oppgaver

Gruppen fordeles i to der den ene gruppen skal tillegne seg kunnskap om andre kjente metoder for detektering og regulering av metning i transformatorer. Den andre gruppen har begynt med simulering og laborering på metoden som baserer seg på å bruke en pilotkjerne til å detektere en metning.

 

andrm