Utstyr har kommet

Illustrasjon av koblingsbrett og oscilloskop

En liten start på oppkoblingen

Endelig fikk vi utsyr fra veileder slik at vi kan starte å bygge! Vi har nå fått transformator, pilotkjerne og diverse elektronikk som skal bli vårt oppsett. Casper og Stein skal begynne å koble sammen og teste dette.

 

Prosjektet laboreres hjemme

 

På bilde foretar Stein målinger med et oscilloskop fra koblingsbrettet

Stein gjør målinger

Vi har startet med å gjøre en oppkobling av systemet med diverese IC kretser med tillhørende elektronikk samt foretatt målinger med oscilloscopet. Vi rakk heldigvis akkurat i siste liten å låne nødvendig utstyr fra Høgskolen i Østfold før hele Viken gikk til en ny nedstegning på grunn av koronasituasjonen. Det ble derfor utført laborering hjemme hos en av våre gruppe medlemmer.

 

Fordeling av oppgaver

Gruppen fordeles i to der den ene gruppen skal tillegne seg kunnskap om andre kjente metoder for detektering og regulering av metning i transformatorer. Den andre gruppen har begynt med simulering og laborering på metoden som baserer seg på å bruke en pilotkjerne til å detektere en metning.

 

Møter med veileder

Gruppen har hatt diverse møter med lærere og veiledere for valg av oppgave. Vi valgte en bachelor oppgave fra Elektrokonsult som omhandler metningskontroll på transformatorer i statiske omformere.