Om prosjektet

Vi er et team på fem studenter fra ingeniøravdelingen på Høgskolen i Østfold som skal utarbeide en bacheloroppgave. Vi valgte Even Arntsen fra Elektrokonsult AS som vår samarbeidspartner og veileder. Han har gitt oss oppgaven som innebærer styring av statisk omformer for å unngå metning i transformator.

Statiske omformere består av både en inverter og en transformator som gjør om likespenning til vekselspenning. Siden det stadig er mer behov for lagring av energi og fornybare energi løsninger som er bærekraftige, har EU i 2019 kommet med et nytt direktiv som setter krav til minimumsgrenser for effektivitet for transformatorer. Det er derfor et større fokus på å benytte transformatorer med mindre energitap. Slike transformatorer har få ulemper men en av dem er at de kan gå raskere i metning, noe som kan forårsake at statiske omformere kan havarere. Ved å detektere en metningen i transformatoren, vil vi kunne gjøre en regulering som kan styre bort en metning. Vi vil ta for oss en metode for detektering av metning og sammenligne denne opp mot andre kjente metoder utfra kostnader, produksjonsvennlighet og funksjon.

Metoden vi skal bruke benytter en pilotkjerne som er tilkoblet parallelt med transformatoren. Denne pilotkjernen skal ha de samme karakteristikkene som transformatoren bare nedskallert i størrelsesorden. Vi vil teste om en slik Pilotkjerne vil kunne detektere metninng før det oppstår i transformatoren.

Prosjektet startet i begynnelsen av februar, og skal være ferdig utført i begynnelsen av juni. Vi har fått en god start på prosjektet gjennom online møter med våre lærere, veiledere og mellom oss i teamet. Vi har delt inn prosjektet på en slik måte at vi ikke trenger å møtes fysisk mer en nødvendig. Prosjektet skal både simuleres og testes i laboratorie samt sammenlignes med andre metoder. Vi har derfor delt oss inn i mindre grupper som har fokus på de forskjellige oppgavene.