Levert Forprosjektrapport!

Da har gruppen levert forprosjektrapporten og startskuddet for selve hovedoppgaven har gått. Fremover vil vi samle informasjon som relevant for oppgaven og benytte oss av litteraturstudier.

 

Covid-19, Nedstengning 16.Mars

16. Mars ble det holdt en pressekonferanse av Regjeringen angående nye tiltak om smittevernsituasjonen i Oslo/viken. Det ble det da bestemt at Universiteter og høgskoler skal holde stengt fra 16. mars til og med 11. april. Dette medfører for vår del at kommunikasjon med oppdragsgiver og studentgruppen må foregå via Zoom/Teams møter. Vi vil holde dere oppdatert på situasjonen videre!

-Hilsen B21E06

 

Besøk hos oppdragsgiver – 2. mars

2. mars var gruppen for første gang på besøk hos oppdragsgiver.
Vi startet dagen med en gjennomgang av sikkerhetsrutiner og omvisning i lokalene.
Det var spesielt interessant å se råvarelager, produksjonshallen og utstyr for produksjon, testing og kvalitetskontroll av tetninger. Dette ga oss et innblikk i hva som kreves for å produsere høyteknologiske tetningsløsninger – overraskende mye.

Ved lunsjtider fikk vi teste kantinen, som sto til forventningene.
Etter lunsj ble vi bedre kjent med flere av de ansatte hos oppdragsgiver,  og fikk diskutert problemstillingen knyttet til bacheloroppgaven.
Vi lærte mye denne dagen, og ser fram til flere besøk i ukene som kommer.

Studentgruppen og Hans Fredrik Sandberg fra Seal Engineering utenfor lokalen i Fredrikstad.

Studentgruppen sammen med Hans Fredrik Sandberg fra Seal Engineering. Foran fra venstre: Fredrik Svanholm, Hans Fredrik Sandberg, Mathias Sætre, Thomas Hagejordet.

 

 

Studentgruppen sammen med Hans Fredrik Sandberg inne i produksjonslokale foran en av CNC-maskinene.

Inne fra produksjonshallen foran en av de mange CNC-maskinene for maskinering av store tetninger.

 

Velkommen til vårt Bachelorprosjekt!

Vi er 3 studenter fra Elektro-Elkraft ved Høgskolen i Østfold.

I sammarbeid med oppdragsgiver skal vi utvikle en metode for design av styringsystemet til en testrigg.

I gjennom denne bloggen vil vi formidle fremgang og informasjon rundt bachelorprosjektet ukentlig.

Hilsen

Gruppe B21E06