Levert Bachelorrapporten!

Da har vi ankommet slutten av en meget lærerikt prosess og levert inn rapporten for vurdering. Vi ser fram til hvilket resultat arbeidet vårt medbringer etter en god innsatts gjennom semesteret.

 

Jobber for å ferdigstille bachelorrapporten

Vi har nå ankommet sluttfasen av bachelor prosjektet, der vi jobber hardt for å utarbeide en utmerket rapport som dekker det vi har klart å utvikle gjennom semesteret.

 

Testing av prototypen

I dag har gruppen utført en igangkjøring og testing av styringssystemet. Vi testet ulike funksjoner prototype skulle ha,  som ga gode resultater. Det grafiske brukergrensesnittet ble testet slik at vi fikk notert diverse mangler og feil, i den sammenheng fungerte brukergrensesnittet utmerket.

Testene som ble gjennomført inkluderte testing av termoelementene og kraftcellene, samtidig som ulike driftsverdier på det grafiske brukergrensesnittet.

 

 

Arbeid med realiseringen av prototypen del 3

I dag har vi ferdigstilt oppkoblingen av styringssystemet!

Vi har verifisert alle tilkoblinger i styrestrøms- og hovedstrømstavlen, samt komponentene tilkoblet tavlene. Alt viste seg å være i orden og vi kan nå utføre tester av PLS-progamet vi har utviklet.

Testingen av PLS-programmet vil bli gjennomført i neste omgang.

 

 

 

 

 

Arbeid med realisering av prototypen – del 2

Arbeidet med prototypen har pågått med høy intensitet de siste dagene, og testriggen begynner å ta form.

EtherCAT-opsjonskortet dukket opp et par dager etter at vi bestemte oss for å implementere digital og analog styring. Det er nå installert, og nå kan vi  hente ut masse fin informasjon fra frekvensomformeren. Kortet gjør det også enklere å sende kommandoer for styring og konfigurering.

De siste dagen har gått med til bygging av maskintavlene. Testriggen får to skap – ett svakstrømsskap og ett sterkstrømsskap. Det har vært tidkrevende arbeid, men resultatet ble bra.

Her følger  prosessen med planlegging, bygging og montering av styrestrømsskapet til testbenken.

 

Arbeid med realisering av prototypen

Den praktiske delen av bacheloroppgaven består av å byggen en prototype av en testrigg for roterende tetninger. Dette er et tverrfaglig prosjekt i samarbeid med en gruppe maskiningeniørstudenter. Vi har jobbet med å programmere styringssystemets funksjoner, kommunikasjonen mellom de elektriske komponentene og designe det grafiske brukergrensesnittet. Maskiningeniørstudentene har utviklet testfiksturen hvor tetningen er montert under testing, og testbenken som alt skal monteres på.

Prosjektet nærmer seg nå slutten, og det er tid for å realisere prototypen.

«In theory, theory and practice are the same. In practice, they are not». 

Oppkoblingen av motorens frekvensomformer har vært utsatt i påvente av et Ethercat-basert kommunikasjonskort, men prosjektet nærmer seg sluttfasen og vi må få motoren til å snurre. I går bestemte vi oss for å kommunisere på gamlemåten – med en kombinasjon av analoge og digitale styringssignaler.  I teorien er dette veldig enkelt å ordne, men gårsdagen ble brukt til feilsøking.Thomas leser datablad

«The devil is in the details»

I dag har vi heldigvis funnet løsningen på gårsdagens kommunikasjonsproblemer – en liten jordfeil som hindret returstrømmene i å returnere til PLS-en. Nå snurrer motoren, og vi kan snart fullføre prototypen.

elektrisk motor som snurrer

Arbeidet vil fortsette de neste dagene.

 

Tverrfaglig prosjektmøte med elektro, maskin og oppdragsgiver

I dag har det vært gjennomført et prosjektmøte mellom elektro, maskin og oppdragsgiver. Møtet hadde et meget bra oppmøte der alle fra studentgruppene, begge veilederne og alle kontaktpersoner fra oppdragsgiver deltok.

Agendaen for dette møtet:

  • Oppdragsgiver skulle presentere og orientere status, plan for fremdriften og bakgrunnen for bachelorprosjektene.
  • Maskin og elektro gruppene skulle presentere status og fremdrift av prosjektene.
  • Veiledere skulle komme med innspill og tilbakemeldinger.
  • Diskusjon rundt samhandling, grensesnitt og arbeidsfordeling mellom elektro og maskin gruppene.

 

 

Levert Forprosjektrapport!

Da har gruppen levert forprosjektrapporten og startskuddet for selve hovedoppgaven har gått. Fremover vil vi samle informasjon som relevant for oppgaven og benytte oss av litteraturstudier.

 

Covid-19, Nedstengning 16.Mars

16. Mars ble det holdt en pressekonferanse av Regjeringen angående nye tiltak om smittevernsituasjonen i Oslo/viken. Det ble det da bestemt at Universiteter og høgskoler skal holde stengt fra 16. mars til og med 11. april. Dette medfører for vår del at kommunikasjon med oppdragsgiver og studentgruppen må foregå via Zoom/Teams møter. Vi vil holde dere oppdatert på situasjonen videre!

-Hilsen B21E06

 

Besøk hos oppdragsgiver – 2. mars

2. mars var gruppen for første gang på besøk hos oppdragsgiver.
Vi startet dagen med en gjennomgang av sikkerhetsrutiner og omvisning i lokalene.
Det var spesielt interessant å se råvarelager, produksjonshallen og utstyr for produksjon, testing og kvalitetskontroll av tetninger. Dette ga oss et innblikk i hva som kreves for å produsere høyteknologiske tetningsløsninger – overraskende mye.

Ved lunsjtider fikk vi teste kantinen, som sto til forventningene.
Etter lunsj ble vi bedre kjent med flere av de ansatte hos oppdragsgiver,  og fikk diskutert problemstillingen knyttet til bacheloroppgaven.
Vi lærte mye denne dagen, og ser fram til flere besøk i ukene som kommer.

Studentgruppen og Hans Fredrik Sandberg fra Seal Engineering utenfor lokalen i Fredrikstad.

Studentgruppen sammen med Hans Fredrik Sandberg fra Seal Engineering. Foran fra venstre: Fredrik Svanholm, Hans Fredrik Sandberg, Mathias Sætre, Thomas Hagejordet.

 

 

Studentgruppen sammen med Hans Fredrik Sandberg inne i produksjonslokale foran en av CNC-maskinene.

Inne fra produksjonshallen foran en av de mange CNC-maskinene for maskinering av store tetninger.