Konseptsiling ferdig!

Konseptsilingen var enkel!

Ikke ofte man kan si det men denne gangen var det kort prosess da brukerundersøkelsen var så ensidig i hvem design som ble foretrukket. Nå jobbes det med foretrukkede farger, rapport og hvem produksjonsteknikker som kan anvendes for å gjøre produktet billigere.

 

Brukerundersøkelse og NDA

På grunn av NDA kunne vi ikke sende ut brukerundersøkelse med bilder. Men vi kunne gjøre brukerundersøkelse ved å vise bilder i fysisk form. Det ble også bestemt at brukerundersøkelse kunne gjøres med ansatte hos kunden. I tillegg fant vi ut at vi kunne ha generel digital brukerundersøkelse der vi spurte om funksjoner uten at designet ble vist.

 

Konseptfasen

Vi er nå i konseptfasen. Det jobbes med å raffinere ideene så de kan presenteres for kunde og nye avgrensinger kan gjøres. Det skal og gjøres en oppdatering av kravspesifikasjonen i dialog med kunde. Ny avgrensinger og oppdatering av kravspesifikasjon i samråd med kunde gjøres for at kunden får et resultat de er fornøyd med som er mulig å oppnå for prosjektgruppen.

Konseptene som skal presenteres er grunnformen. I dialog med kunde blir enten konsept valg tidlig eller det blir videre detaljering/justering av konseptene før endelig design velges i samråd med kunde.

 

Idefasen

Idefasen ble gjort ekstra lang i dette prosjektet da tidligere skoleprosjekter ofte virket å ha litt kort tid på denne fasen, idefasen virker å være en kritisk fase som bestemmer sluttreslutat i stor grad da det kan ofte ta lang tid å få ut en god ide som er riktig å gå videre med.

 

Første blogginnlegg i DEFA bacheloroppgave

Da har prosjektet startet og vi har begynt analysefasen. Dette blir bra!