EXPO presentasjon

Vedlagt ligger presentasjon av vårt flotte prosjekt med innsikt fra prosessen. EXPO utstilling

 

 

 

Tekniske tegninger og rapport

Siste innspurt. Tekniske tegninger er ferdig og rapporten jobbes det med dag og natt nå.

 

 

 

 

Detaljering

Vi er nå i detaljeringsfasen. Hvordan skal de mindre detaljene være, skal kantene være avrundet? knekt? Hvordan skal en bestemt funksjon se ut? Hva slags farger skal produkt og detaljer ha? Dette er spørsmålene vi prøver å finne ut av i detaljeringsfasen.

 

Konseptsiling ferdig!

Konseptsilingen var enkel!

Ikke ofte man kan si det men denne gangen var det kort prosess da brukerundersøkelsen var så ensidig i hvem design som ble foretrukket. Nå jobbes det med foretrukkede farger, rapport og hvem produksjonsteknikker som kan anvendes for å gjøre produktet billigere.

 

Brukerundersøkelse og NDA

På grunn av NDA kunne vi ikke sende ut brukerundersøkelse med bilder. Men vi kunne gjøre brukerundersøkelse ved å vise bilder i fysisk form. Det ble også bestemt at brukerundersøkelse kunne gjøres med ansatte hos kunden. I tillegg fant vi ut at vi kunne ha generell digital brukerundersøkelse der vi spurte om funksjoner uten at designet ble vist.

 

Konseptfasen

Vi er nå i konseptfasen. Det jobbes med å raffinere ideene så de kan presenteres for kunde og nye avgrensinger kan gjøres. Det skal og gjøres en oppdatering av kravspesifikasjonen i dialog med kunde. Ny avgrensinger og oppdatering av kravspesifikasjon i samråd med kunde gjøres for at kunden får et resultat de er fornøyd med som er mulig å oppnå for prosjektgruppen.

Konseptene som skal presenteres er grunnformen. I dialog med kunde blir enten konsept valg tidlig eller det blir videre detaljering/justering av konseptene før endelig design velges i samråd med kunde.

 

Idefasen

Idefasen ble gjort ekstra lang i dette prosjektet da tidligere skoleprosjekter ofte virket å ha litt kort tid på denne fasen, idefasen virker å være en kritisk fase som bestemmer sluttreslutat i stor grad da det kan ofte ta lang tid å få ut en god ide som er riktig å gå videre med.

 

Første blogginnlegg i DEFA bacheloroppgave

Da har prosjektet startet og vi har begynt analysefasen. Dette blir bra!