Videopresentasjon

 

Prosjektet er fullført!

Det har vært et utrolig spennende år for oss, vi har virkelig fått en betydningsfull erfaring. Utfordringene vi har støttet på underveis har gitt oss fundamentale kunnskaper om det å løse problemer både som et lag og selvstendig. Videre vil jeg takke alle som har bidratt med å veilede og styrke prosjektet, og oppdragsgiver for en utrolig spennende oppgave. Vi kan med fornøyelse vise frem hva 6 måneder med skissering og skribbling bringer frem i 4 studenter.

 

 

 

 

Prototype er ferdig!

Vi er blitt ferdig med endelige prototype, og fått bygd og satt på det viktigste av funksjoner som trekk, handtåk og at den låses i stillingene den skal.

Vi har videre fått testet hvordan den sitter på sykkelen, samt det å sitte bakpå når den er påsatt.  Vi er godt fornøyd med prototype opp i mot sluttprodukt med tanke på at vi har fått frem design og funksjoner tydelig.

Nå jobbes det iherdig fra alle i gruppen til å få fremstilt produktet i rapporten.

 

Under er et raskt sammendrag av byggeprosessen av vesken, samt ferdigstillelse

 

3D Printing og modellbygging

Slutten nærmer seg og vi har ferdigstillet designet for skallet til prototypen. Ved siden av den timesvis lange 3D printing prosessen så holder vi på med diverse alpha testing av funksjoner og løsninger om trekk, håndtak mekanismer og undersøker hva det endelige stil og fargevalget vil bli for produktet.

 

 

Detaljering og optimalisering

Den siste uken så har det hvert full fokus på å gjøre ferdig rendringer av modellen til Expo, videre har vi detaljert og optimalisert vinkler og lengder opp mot godt design og estetikk. Det er blitt gjort enkle og avanserte tester og mockups om funksjon og form for å løse et av hovedkravene til vesken, å kunne få plass til 2 fulle handleposer og fremdeles vedvare et godt design.

Vi har lagd forskjellige former i både skumplast, papp og 3D prints. Med skumplasten kunne vi enkelt forme om og skape unike fasader om vesken, og fikk videre inspirasjon til DAK modelleringen.
Etter som vi ble fornøyde med en iterasjon av DAK modellen, så lagde vi en 1:1 skala i papp ved hjelp av laserkutter, og kunne så fysiske undersøke de vinklene og lengdene vi hadde satt. Dette vil være til stor hjelp videre hvor vi skal optimalisere og videreutvikle blant annet volumet av vesken.

Videre fremover kommer vi til å jobbe mer med stoffet vi planlegger og ha inni, samt design av håndtaket og det mekaniske bak den.

 

 

Verksted og forskning

Skolen åpnet nylig for at studentene kunne bruke verkstedet og de siste ukene har vi jobbet iherdig på verkstedet og utarbeidet forskjellige mock-ups, 3D prints og diskutert valg og muligheter.
Vi har kommet fram til at vi skal gå for en veske hvor mekanismen for å åpne er at den vippes ut. Det ble funnet ut at dette løste mange av de utfordringene vi satt med.

21. April var første dagen vi fikk møtes igjen fysisk på skolen og nå fikk vi endelig tittet og undersøkt på sykkelen som vi har fått låne av EVO. Det var spennende å se designet og det å faktisk kunne se ting i fysisk form, dette ga en større forståelse for produktet og hva vi måtte gjøre fremover.

Videre utover så har vi fokusert på detaljering av forskjellige mekanismer og funksjoner. De største utfordringene foran oss nå:

Hvordan vi skal videreutvikle selve skallet av vesken: Skal vi ha bremselys; hvordan blir det helhetlige designet; hvor skal låsemekanismen sitte?

Trekket på innsiden som skal gjøre den vanntett i åpen form: Hva materiale skal vi bruke; hvordan skal vi sy dette sammen og samtidig feste det til skallet; hvordan skal trekket bli endel av låsemekanismen sånn at man alltid kan ha muligheten til å låse?

Hvordan vippeløsnigen skal fungere: Hvordan skal vi lage den mekaniske konstruksjonen; hvor mye vekt og trykk skal til; hvordan gjøre den mest behagelig å anvende?

 

Velkommen til blogg for B21iD02

Vi er en gruppe på 4 studenter som jobber sammen om å designe og utvikle vesker for en El-sykkel.  Vi jobber i samarbeid med bedriften EVO ELSYKLER AS og du kan lese mer om bedriften i toppmenyen.
Gruppen består av studentene: Christian Birkeland, Ståle Hushovd, Magnus Tuftedal Pettersen og Sebastian Martinsen.

Siden start har vi jobbet for det meste hver for oss og utviklet våre egne konsepter for å få et bredt perspektiv om El-sykkler og tilbehør. Dette hjelper til med at vi har nå mange forskjellige muligheter og funksjoner som må drøftes og vurderes.

Per i dags dato har vi hatt fått godkjent forprosjektrapport (Godkjent 9. April), vi har hatt 3 digitale møter med EVO og vi er på vei nå med å bestemme oss for et av konseptene.

Det er fortsatt mye som må gjøres innen design og estetikk, men vi har som sagt et godt supplement med funksjoner og løsninger som vi kan jobbe med videre ut prosjektet.

Bloggen vil bli gjevnlig oppdatert underveis når valg og avgjørelser blir utført i prosjektet og vi gleder oss for å fremvise vår progresjon og prosess.