Status oppdatering:

Nå har vi gjennomført to workshops med ledelsen og sensorene ved Hafslund trafikkstasjon hvor vi har kartlagt rotårsaker og benyttet oss av flere metoder som har bidratt til diskusjon, kreativitet og problemløsning på en strukturert måte.

Basert på denne prosessen har vi i samarbeid med SVV begynt å utarbeide en handlingsplan til videre forbedring. Handlingsplanen er en viktig del av prosessen fordi det er en detaljert plan for hvordan man kan utføre og implementere løsninger. Nøkkelordet til organisasjonsutvikling er «oppfølging», uten oppfølging vil det ikke bli noe utvikling og derfor er det viktig å ha en god handlingsplan som tilrettelegger for gjennomføring.

Bachelorgruppen ønsker å rette en stor takk til Hafslund trafikkstasjon for deltakelse.

 

A3 fiskebeinsdiagram

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Status oppdatering:

A3-Workshop

Basert på gjennomførte studier og analyser, har vi nå et godt grunnlag til å gjennomføre en A3-workshop med organisasjonen.

Den kunnskapen vi har opparbeidet oss i prosjektet gjør at vi kan bidra med å avdekke rot årsaker og stille kunnskapsbaserte spørsmål for å legge til rette for forbedring.

Vi ser frem til veien videre i dette prosjektet. Følg med for oppdateringer!

 

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for A3-Workshop

Utformet gap-analyse og presentert for SVV

Nå har vi i bachelorgruppen utformet gap-analysen vår, og presentert denne for SVV. Vi hadde et digitalt møte med trafikkstasjonen på Hafslund, Mysen, Lillestrøm, Oslo, Kongsvinger og Drøbak! Totalt var vi rundt 42 deltagere på dette møtet. Vi fikk gode tilbakemeldinger på analysen vår, og gode innspill til hvilke ting vi burde se på og ta tak i. Videre skal vi lage en A3 som vi skal utforme i samarbeid med SVV og sensorene ved Hafslund.Forsidebilde av gap-analysen

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Utformet gap-analyse og presentert for SVV

Oppdatering:

Nå er vi i gang med en gap-analyse for å kartlegge og se muligheter i våre foreløpige resultater. Her skal vi finne ut hvordan det var for de som har gjennomført førerprøven tidligere, og de som skal gjennomføre den. Utifra resultatene fra våre kvantitative undersøkelser ser vi allerede sammenhenger og kan danne oss noen hypoteser som vi kan bekrefte/avkrefte med videre undersøkelse.

Vi har denne uken hatt en presentasjon for alle sensorer ved Hafslund trafikkstasjon, med avdelingsledere og kommunikasjons- ansvarlig. Her har vi presentert den samskapte læringsmodellen som er våre briller i dette prosjektet, og veien vi ser for oss i prosjektet. Gjennom presentasjonen fikk vi gode tilbakemeldinger og informasjon vi kan benytte oss av og dykke videre i.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Oppdatering:

Første runde med kvantitative undersøkelser gjennomført!

Nå har vi gjennomført første runde med kvantitative undersøkelser med de ulike målgruppene våre. Nå skal vi kartlegge og systematisere svarene vi fikk, sånn at vi får oversikt og et helhetsbilde av prosessen. Når alle svarene er kartlagt kan vi forhåpentligvis finne et gap i svarene allerede, men det vil i hovedsak bli brukt til å forme nye spørsmål i de kommende undersøkelsene.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Første runde med kvantitative undersøkelser gjennomført!

Prosjektdirektiv

For å sparke i gang dette prosjektet så lagde vi en detaljert gameplan hvor vi skulle få frem hovedpunktene i prosjektet. Her ser dere en visuell representasjon av prosessen i prosjektet.
Gameplan

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Prosjektdirektiv

Forbedringsprosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen

Statens Vegvesen ønsker å få innblikk over brukeropplevelsen til kandidatene som skal ta førerprøven, samt sensor sin gjennomføring av prosessen. For å oppnå det Statens Vegvesen ønsker, benytter vi oss av den samskapte læringsmodellen(kilde) som et rammeverk. Vi stiller oss derfor som organisasjonsutviklere gjennom hele forbedringsprosjektet. Bachelorgruppen skal derfor forske på, analysere og forbedre brukeropplevelsen for både kandidatene og/eller sensor.  

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar