Fra teori til praksis

Hei!

Vi har de siste ukene jobbet aktivt med teori og metodevalg til prosjektet. Det har vært en krevende og lærerik periode, der vi har fått ny kunnskap om metoder og verktøy.

Det første verktøyet vi har begynt å ta i bruk er 5 Hvorfor. Her har vi utformet et 5 Hvorfor skjema og en enkel brukermanual for operatørene ved produksjonslokalet. For å implementere dette verktøyet på en effektiv måte har vi utarbeidet en implementeringsstrategi, som tar for seg ulike faser vi må gjennom. Den første fasen i implementeringsstrategien omhandler den praktiske delen ved prosjektet, der vi kontinuerlig skal følge opp og lære operatørene bruken av 5 Hvorfor skjemaet. Som følge av Covid – 19 restriksjoner med påbud om hjemmekontor, sitter vi for tiden på Høgskolen og jobber med bachelorrapporten.

5 Hvorfor perm med brukermanual

Velkommen til bachelorprosjektet ved Contiga AS Avd.Moss

Vi er 3 studenter som studerer Innovasjon & Prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.
Bachelorprosjektet omhandler forbedringsarbeid, som skal styrke effektiv arbeid og flyt ved produksjonslokalet.
Contiga er ledende leverandør for bæresystemer i Norge. Bedriften tilbyr løsninger og planer som er detaljert og skreddersydd for kundene. Det er totalt 7 Contiga fabrikker i hele Norge, hvor den største av dem befinner seg i Moss !
Ved denne siden kan du følge med på vår fremgang ved bachelorprosjektet som organisasjonsutviklere!