Blogg video EXPO 2021

 

Nå nærmer det seg slutten og vi er klare til EXPO.

For å delta på vår EXPO bruk linken her: https://hiof.zoom.us/j/63248569799?pwd=KzF3dmFaL0NTTmpLL1hRRm9kS0ZQdz09

Praksis & Rapportskriving

Vi har vært så heldig å kunne være her på fabrikken i Moss de siste ukene. Til tross for mye hjemmekontor måtte vi tilpasse oss i forhold til implementeringen av både «5 Hvorfor», Kanban Board og Kaizen Board.

I dialog med de ansatte på daglig basis har vi registrert feil ved produksjonen og plassert dem på Kanban Board der avdelingslederen vil prioritere hva som skal arbeides med.  Vi og avdelingslederen har også utformet et forbedringsforslag vi jobber med ved Kaizen Board. Vi har et ønske om å fullføre forbedringsforslaget før vi er ferdige med bachelorprosjektet. Dette er krevende på grunn av tiden vi har til disposisjon.

Nå nærmer det seg slutten og vi er godt i gang med rapportskrivingen. Den siste uken har vi gjort forberedelser for EXPO katalog, utstillingen og presentasjonen. Vi gleder oss veldig til å vise frem vårt arbeid ved EXPO!

 

 

 

 

 

 

Utforming og implementering av kaizen og kanban

I 5 lærerike, krevende og spennende uker med hjemmekontor, er vi endelig tilbake på Contiga i Moss. Den siste tiden har vi jobbet med å utforme både kanban board og Kaizen board.

Kaizen board er et verktøy vi har valgt å anvende for å administrere kontinuerlig forbedringsarbeids i produksjonshallen for hulldekkeelementer.  kanban board er også et verktøy, som vi velger å anvende for å systematisere hva som skal gjøres, og progresjonen til gjennomføring av «5 hvorfor» skjema. Ved utformingen av tavlen har vi valgt å oversette begrepene til norsk. Dette for å gjøre det enklere for de ansatte å forstå bruken og prosessen ved begge tavlene.

Studentene setter opp tavlene i hall 3. 

 

Kanban Board & Kaizen Board

Fra teori til praksis

Hei!

Vi har de siste ukene jobbet aktivt med teori og metodevalg til prosjektet. Det har vært en krevende og lærerik periode, der vi har fått ny kunnskap om metoder og verktøy.

Det første verktøyet vi har begynt å ta i bruk er 5 Hvorfor. Her har vi utformet et 5 Hvorfor skjema og en enkel brukermanual for operatørene ved produksjonslokalet. For å implementere dette verktøyet på en effektiv måte har vi utarbeidet en implementeringsstrategi, som tar for seg ulike faser vi må gjennom. Den første fasen i implementeringsstrategien omhandler den praktiske delen ved prosjektet, der vi kontinuerlig skal følge opp og lære operatørene bruken av 5 Hvorfor skjemaet. Som følge av Covid – 19 restriksjoner med påbud om hjemmekontor, sitter vi for tiden på Høgskolen og jobber med bachelorrapporten.

5 Hvorfor perm med brukermanual

Velkommen til bachelorprosjektet ved Contiga AS Avd.Moss

Vi er 3 studenter som studerer Innovasjon & Prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.
Bachelorprosjektet omhandler forbedringsarbeid, som skal styrke effektiv arbeid og flyt ved produksjonslokalet.
Contiga er ledende leverandør for bæresystemer i Norge. Bedriften tilbyr løsninger og planer som er detaljert og skreddersydd for kundene. Det er totalt 7 Contiga fabrikker i hele Norge, hvor den største av dem befinner seg i Moss !
Ved denne siden kan du følge med på vår fremgang ved bachelorprosjektet som organisasjonsutviklere!