Presentasjon av bachelorprosjekt tirsdag 15.juni

Hei alle sammen!

Da er vi kommet ved veis ende, og presentasjonen av bachelorprosjektet står for tur. Presentasjonen avholdes tirsdag 15.juni kl.09.00. Den er åpen for alle som ønsker å se på.

Presentasjonen avholdes på den digitale plattformen Zoom, på grunn av koronarestriksjoner. Dere kommer til presentasjonen ved å trykke her.

Meeting ID: 639 6595 4234

Passcode: 735082

Håper vi ser dere der!

Oppdatering uke 17: levert bacheloroppgave

God tirsdag alle sammen!

I går leverte vi endelig vår bachelorrapport. De siste dagene har vi hatt fullt fokus på å korrekturlese rapporten og rette på feil og mangler.

Ferdig resultatet av rapporten som vi nå sitter igjen med, er noe vi alle sammen er stole over å ha levert. Månedene med hardt arbeid og mye skriving er nå over, og vi er snart i mål med hele bacheloren. I løpet av denne uken kommer vi også til å legge ut en videopresentasjon, som vi håper at dere har lyst til å se.

 

Bilde av forsidebilde til bacheloroppgave

 

Vi ønsker dere alle en riktig god dag videre!

 

Oppdatering uke 16: siste innspurt av rapporten og korrekturlesning

God fredag.

Vi håper dere alle har hatt en strålende uke! Forrige uke valgte vi å ikke oppdatere bloggen, da vi kun hadde fokus på å ferdigstille rapporten slik at vi kunne starte på korrekturlesningen.

Forrige torsdag (20.05) bestemte vi oss for å reise opp til hytta i Trysil igjen og tilbringe fem effektive dager sammen. I løpet av de fem dagene på hytta fikk vi ferdigstilt rapporten for korrekturlesing og i tillegg fikk vi lest igjennom hele rapporten og endret på ord og setninger slik at alle avsnittene hang sammen.

I løpet av denne uken har vi hatt veiledningstime med vår veileder Frode, og vi jobber nå med å se på de tilbakemeldingene vi fikk slik at rapporten blir enda bedre.

Gruppebilde av bachelorgruppen, minis Oussama. fra venstre, Caroline, Nina og Sunniva. Gruppemedlemmene står ute og har en høy snøvegg bak seg,

Vi ønsker dere alle sammen en riktig god helg!

Oppdatering uke 14: EXPO bilder og tekst

Hei, og god fredag!

Denne uken har vært preget av rapportskriving, slik som de foregående ukene. Vi har også fått levert inn bildene og teksten som skal brukes i EXPO-katalogen. EXPO-katalogen presenterer alle bachelorprosjektene ved Høgskolen i Østfold våren 2021.

Vi merker godt at vi er i siste innspurt, og det er ikke lenge til vi kan starte med korrekturlesing av rapporten. Det er veldig gøy å se at rapporten begynner å ligne på et ferdig resultat!

Den 15.juni skal vi, sammen med noen av de andre bachelorgruppene fra IPL, presentere bachelorprosjektet for alle som er interessert. Dersom dette virker interessant så finner du linken til arrangementet på facebook her. Linken til presentasjonen blir publisert ved et senere tidspunkt!

 

Vi ønsker dere en riktig god helg, og en fin 17.mai feiring 🇳🇴

 

Oppdatering uke 13: Studiedag hos Katoplast og utarbeidelse av hypoteser

Hei, og god fredag!

Dagene våre fylles nå opp med mye rapportskriving, noe som er spennende men også utfordrende. Onsdag denne uken tilbrakte vi i lokalene til Katoplast i Halden, for å få mer informasjon fra ledelsen og ansatte. Samt ta nye bilder til bloggen, og få enda mer forståelse for hvordan en vanlig arbeidsdag er i virksomheten.

Vi har også utarbeidet to hypoteser denne uken, etter samtale med veileder. Hypotesene hjelper oss med å knytte rapporten enda mer sammen, og den gir oss muligheten til å bekrefte/avkrefte ulike antagelser rundt en ISO-sertifisering i virksomheter.

Med bare en måned til innlevering av bachelorrapporten er vi virkelig i innspurten med prosjektet. Det kommer nok til å bli en intens, fortvilende og gøyal periode!

Bilde tatt på Katoplast AS. Bildet til venstre viser lageret til Katoplast AS hvor deres kunder sine verktøy er lagret. Bildet til høyre viser en liten kontorplass hvor informasjon om innhenting av plast til produkter hentes og lagres.

 

Ha en god helg! 🤗

Oppdatering uke 12 – gjennomgang av ROS-analyse

God fredag alle sammen!

Uken har igjen flydd forbi, og vi har for det meste jobbet med bachelorrapporten og det siste arbeidskravet.

Høydepunktet for uken var en gjennomføring av ROS-analysen sammen med ledelsen i Katoplast AS, dette er det siste elementet i kontekstvurderingen av virksomheten. En ROS-analyse kan bidra til å gi en oversikt over virksomhetens håndtering og beskyttelse av følsomt materiell, personell, informasjon og infrastruktur. I NS-EN ISO 9001:2015 settes det ikke krav til at virksomheten må gjennomføre en ROS-analyse, men det kommer frem gjentatte ganger i standarden at det anbefales.

Neste uke starter vi med fysiske møter igjen, noe vi ser veldig frem til. Vi tror og håper det kan bidra til å effektivisere siste innspurt.

Vi ønsker dere alle en god helg!🤗

 

Viser gruppebilde, øverst til høyre sitter Trond Vidar (daglig leder i Katoplast AS), øverst i midten sitter Sunniva (teammedlem) og øverst til venstre sitter Oussama (teammedlem). Nederst til høyre sitter Mikael (produksjonsansvarlig i Katoplast AS), i midten nederst sitter Peter ( salgs-og markedsansvarlig) og nederst til venstre er Caroline (teammedlem) og helt nederst til venstre i det lille bilde er Nina (teammedlem)

Oppdatering uke 11 – gjennomgang av SWOT og PESTEL analyse

God fredag alle sammen!

Denne uken har Caroline, Nina og Sunniva hatt sitt arbeidskontor i Trysil,  hvor Oussama ikke hadde mulighet til å være med.

Mandagen gikk til å jobbe med bacheloroppgaven med fokus på NS-EN ISO 9001:2015. Vi arbeider med å skape en rød tråd gjennom hele rapporten, og legge inn alt av informasjon vi innehar.

På tirsdag hadde vi workshop sammen med ledelsen i Katoplast AS, her gikk vi igjennom både SWOT og PESTEL analysen. Bachelorgruppen veiledet de ansatte i Katoplast gjennom verktøyene, mens de hjalp oss med å fylle inn alle informasjonen. Et viktig samarbeid, som skaper verdi for begge parter.

SWOT- analysen brukes for å identifisere og forstå hva som kan være en bedrifts steke og svake sider, og hva som kan være markedsmessige muligheter og trusler. Ønsker du å lese mer om SWOT-analysen kan du trykke her.

PESTEL kan brukes til å identifisere, analysere og forstå de politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og juridiske faktorene som kan ha en påvirkning på en virksomhet. Ønsker du å lese mer om PESTEL analysen, kan du trykke her.

Begge analysene er et gode verktøy å ta i bruk når en virksomhet ønsker å sertifisere seg etter NS-EN ISO 9001:2015. De brukes som en del av kontekstvurderingen for å samle inn all informasjon om eksterne og interne forhold, som er viktig for virksomheten å inneha.

Resten av uken har vi arbeidet med bachelorrapporten, med mål om å klare å få ferdig viktige deler i rapporten.

Viser tre av medlemmene i bachelorgruppen. Nærmest til høyre er Sunniva og i midten er Caroline og til venstre er Nina.

Vi ønsker med dette å rette en stor takk til Klas og Hanne Bergersen for lånet av hytten denne uken.

Videre ønsker vi dere alle sammen en riktig god helg!

Oppdatering uke 10 – ISO-sertifiseringskurs i regi av Standard Norge

God fredag alle sammen!

Denne uken har vi vært så heldige å få delta på et digitalt kurs i ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet i regi av Standard Norge. Kurset gir oss et enda bedre faglig grunnlag for videre arbeid med bachelorprosjektet. Kurset tar et dypdykk i ISO 9001:2015 standarden. Det er den standarden vi jobber inn mot sammen med Katoplast AS. Vi har fått en grundig innføring i hvilke verktøy som er nyttige å bruke i en slik prosess; interessentanalyse, PESTEL-analyse, SWOT-analyse og ROS-analyse, for å nevne noen.

Sammen med deltagere fra andre virksomheter rundt om i hele Norge delte vi erfaringer og kunnskap som vi har fått i løpet av prosjektarbeidet.

Vi er heldige som får en slik mulighet av Standard Norge, og vi er veldig glad for at de hjelper og heier oss studenter fremover.

Bilde viser logo til standard Norge

 

Vi ønsker dere alle en god helg🤗

Oppdatering uke 9 – A3 med Katoplast AS

God fredag alle sammen!

Etter en liten påskeferie er vi tilbake med jobbingen på bachelorprosjektet. Denne uken har vi jobbet med å utvikle et prosesskart med fokus på nå-bildet og fremtidsbildet av virksomheten.

I går, torsdag, hadde vi workshop med noen av de ansatte og ledelsen i Katoplast AS. På workshopen arbeidet vi med A3 som metode. Temaet for workshopen var avvikshåndtering. På grunn av dagens restriksjoner ble workshopen gjennomført digitalt, noe som er en ny erfaring for de fleste av oss. Det gikk over all forventning, selv om vi ikke kunne møtes fysisk.

A3-metoden er en strukturert arbeidsmetode med formål å skape oversikt og felles forståelse av problemer og mulige løsninger. Den skaper også en arena for medvirkning. En slik metode er med på å skape en felles forståelse internt i virksomheten, slik at alle ansatte kan føle en tilhørighet til prosjektet.

Vi ønsker dere alle en god helg!

Screenshot av Teamsbilde fra workshop med Katoplast. Oppe til venstre Mikael, Terje, Nina J, May, Nina, Morten, Edwin. Nedenfra til venstre Oussama, Trond Vidar, Caroline og Sunniva.