Oppdatering uke 9 – A3 med Katoplast AS

God fredag alle sammen!

Etter en liten påskeferie er vi tilbake med jobbingen på bachelorprosjektet. Denne uken har vi jobbet med å utvikle et prosesskart med fokus på nå-bildet og fremtidsbildet av virksomheten.

I går, torsdag, hadde vi workshop med noen av de ansatte og ledelsen i Katoplast AS. På workshopen arbeidet vi med A3 som metode. Temaet for workshopen var avvikshåndtering. På grunn av dagens restriksjoner ble workshopen gjennomført digitalt, noe som er en ny erfaring for de fleste av oss. Det gikk over all forventning, selv om vi ikke kunne møtes fysisk.

A3-metoden er en strukturert arbeidsmetode med formål å skape oversikt og felles forståelse av problemer og mulige løsninger. Den skaper også en arena for medvirkning. En slik metode er med på å skape en felles forståelse internt i virksomheten, slik at alle ansatte kan føle en tilhørighet til prosjektet.

Vi ønsker dere alle en god helg!

Screenshot av Teamsbilde fra workshop med Katoplast. Oppe til venstre Mikael, Terje, Nina J, May, Nina, Morten, Edwin. Nedenfra til venstre Oussama, Trond Vidar, Caroline og Sunniva.

Oppdatering uke 7 – teori og litteratur

God torsdag!

Denne uken har vi jobbet med teori og litteratur fra forskjellige lærebøker som vi har tatt i bruk de siste årene. Temaer som «lærende organisasjon» og «kommunikasjon» er sentrale i vår bacheloroppgave.

Mye av tiden har gått til research av litteraturen som er relevant til prosjektet og dette er noe vi skal jobbe videre med neste uke. Ut i fra den faglitteraturen som vi har funnet, har vi prøvd å koble det som er relevant opp mot prosjektrapporten.

Vi har også planlagt og utarbeidet en workshop vi skal gjennomføre med Katoplast AS etter påske som vil hjelpe oss videre på veien.

bilde viser 3 bøker, fra venstre hvordan organisasjoner fungerer av Jacobsen og Thorsvik, Forandring som praksis - endring og utvikling som samskapt læring av Klev og Levin, siste bok (høyre) Lærende organisasjoner av WIG

 

 

Oppdatering uke 6 – kurs i ISO 9001:2015

God torsdag!

På mandag kveld kom beskjeden om at vi ikke lenger kunne møtes fysisk, da hele Viken regionen ble stengt ned. Dette betydde at vi igjen må begynne å jobbe sammen gjennom Zoom, noe som vi i teamet føler er mer utfordrende enn å jobbe fysisk sammen. Dette gjorde at vi måtte tenke nytt og måtte omstille oss. Planen var å gjennomføre intervjuene fysisk hos Katoplast AS i dag, men på grunn av omstendighetene måtte planene endres.

Denne uken har vi jobbet videre med problemstillingen og vært med på et kurs i ISO 9001:2015 standarden av vår mentor Ellen i Kiwa. Gjennom kurset fikk vi en bredere forståelse av ISO-standarden. Vi er veldig takknemlige for samarbeidet med Kiwa og all kunnskapen de deler med oss. Denne kunnskapen kan vi ta med oss inn i arbeidet med bachelorprosjektet.

Screenshot bilde av presentasjon til Kiwa

Håper at alle får en fin uke og tar vare på dere selv!

 

Oppdatering uke 5 – mentor og bedriftsbesøk

God torsdag alle sammen.

Vi i bachelorteamet har en god nyhet å dele med dere i dag, vi har vært så heldige at Ellen Fleberg i Kiwa har takket ja til å være vår mentor. Ellen er seniorrådgiver kvalitetsledelse og fagansvarlig for kvalitetslederskolen i KIWA.  Hun skal hjelpe oss med å besvare eventuelle spørsmål rundt ISO-sertifiseringen og gi oss gode råd på veien.

På mandag jobbet vi videre med interessentanalysen, vi analyserte hverNina står å skriver på en tavle av interessentenes behov og ønsker i prosjektet for tilrettelegging av ISO-sertifisering, og deretter utarbeidet vi strategier for hver av interessentene. Dette for å hjelpe Katoplast AS til å kunne håndtere deres interessenter på en god måte.

På tirsdag hadde vi møte med Jotron AS som er en avFra venstre er Kathrine Dalen og Morten Kristensen. Det lille bilde under er bile a kundene til Katoplast AS, for å kunne forstå bedriften fra kundens ståsted. Videre jobbet vi med utforming av problemstilling til bacheloroppgaven, her tok vi i bruk metoden «problemroten» fra boken prosjekthåndboka 3.0. Metoden hjelper til med å finne ut hvor utfordringene ligger.

Onsdag hadde vi nettmøte med Ellen fra Kiwa hvor vi fikk svar på allefra venstre er bilde av bachelorteamet og bilde av logo til Kiwa. Nederst i midten er bilde av Ellen Fleberg fra Kiwa spørsmål om ISO-sertifisering og plan for videre samarbeid. Møte gikk veldig bra og vi fikk bedre forståelse om ISO-standarden.

Å samhandle med noen som jobber med det i det daglige, vil gi oss en bedre forståelse av ISO-standardene. Personlig erfaring er for oss veldig verdifull læring.

Onsdag ettermiddag dro Sunniva og Caroline på bedriftsbesøk til KatoplastBilde av logo til Katoplast AS AS, der fikk de omvisning i produksjonslokalet. Et veldig lærerikt og inspirerende besøk. Dette har gitt oss grunnlag for nå-bildet av bedriften, men for å kartlegge det fulle og hele nå-bildet skal vi supplementere med intervjuer av ansatte.

I dag står gruppemøte og veiledning på agendaen.

 

 

Fortsett å lese «Oppdatering uke 5 – mentor og bedriftsbesøk»

Oppdatering uke 4 – gjennomgang av dokumentasjon

Riktig god torsdag til dere alle sammen!

Denne uken har vi i teamet hatt mulighet til å treffes fysisk og det er noe som vi lenge har hatt et ønske om, men på grunn av pandemien har ikke det latt seg gjør før nå. Dette bilde viser prosjektteammedlemmene som sitter rundt bordet å jobber foran hver sin egen pc

Arbeidet denne uken har gått til å sortere og gå igjennom alle dokumentene som Katoplast AS har i sin database, og det har vært en ganske krevende jobb. Dette fordi vi ikke har kjennskap til alle dokumenter som en bedrift bør ha og skal ha, men læringen ved å gå igjennom all dokumentasjon er høy.

Videre denne uken har vi levert inn midtveisrapporten vår, som dokumenterer arbeidet som er gjort frem til nå.

Neste uke er planen at vi skal ferdigstille en problemstilling, Caroline og Sunniva skal på bedriftsbesøk til Katoplast AS.

Oppdatering uke 3 – interessentanalyse

God onsdag!

Selv om det egentlig er vinterferie nå, betyr ikke det at vi ligger på latsiden. Denne uken har gått til mye møter, vi har snakket med både produksjonsansvarlig og salgs- og markedsansvarlig. I dag hadde vi et felles møte med ledelsen hvor vi gjennomgikk interessentanalysen vi hadde utarbeidet på forhånd, slik at ledelsen kunne komme med tilbakemeldinger på de antagelsene vi tok under utarbeidelsen av analysen.

Fellesbilde av bachelorteamet og ledelse i Katoplast AS. Øverst til venstre er Peter Magnusson (salg og markedsansvarlig), øverst i midten er Nina Brevik Olsen (medlem av bachelorgruppe), Øverst til høyre er Trond Vidar Kjellin (daglig leder i Katoplast AS), nederst til venstre er Mikael Axelsson (produksjonsansvarlig), nederst i midten er Caroline Lyseng Gunhildrud (medlem av bachelorgruppe), nederst til høyre er Oussama Louhibi (medlem av bachelorgruppe) og helt nederst til høyre i et mindre bilde er Sunniva Grov Framnes (medlem i bachelorgruppe).

Interessentanalyse – «ivareta nøkkelpersoner og -grupper»

En av nøklene til å lykkes i prosjekter er å vite hvem som er de viktigste interessentene, og håndtere dem på en måte som tjener prosjektets formål. Eksempler på interessenter er kunder, sponsorer, leverandører og samarbeidspartnere. Kort fortalt er interessenter personer eller grupper som kan påvirke prosjektet positivt eller negativt, og som prosjektet avhenger av. Det er viktig å kartlegge hvem de er, deres interesser, innflytelse, viktighet og holdning i prosjektet, i tillegg til muligheter og trusler i prosjektet (Aakre & Scharning, 2018. s. 136)

 

 

 

 

Litteraturliste

Aakre, J. D.  & Scharning, H. S. (2018). Prosjekthåndboka 3.0. Oslo: Universitetsforlaget.

Oppdatering fra uke 2

Hei.

Da er straks uke 2 med bachelorprosjektet ferdig, denne uken har gått til mye møter og klargjøring av bachelorprosjektet.Screenshotbilde av presentasjon fra møte med Nemko med lite bilde av prosjektdeltakerne under

Vi startet uken med videomøte med daglig leder i Katoplast AS, hvor vi gikk igjennom hvilke dokumenter vi trenger fra dem, slik at vi får tatt et dypdykk i bedriften. Videre hadde vi et videomøte med Nemko, som blant annet ISO-sertifiserer bedrifter. Her fikk vi en innføring i hva ISO-sertifisering egentlig er og hva som kreves av en bedrift ved ISO-sertifisering.

Videre denne uken har vi startet på en interessentanalyse, som er med på å kartlegge og ivareta personer og -grupper som påvirker eller påvirkes av prosjektet. Førsteutkastet av interessentanalysen er ferdig, og skal gjennomgås med bedriften neste uke.

Vi har nå kommet i gang med prosjektet, det vi nå erfarer er at det ikke alltid er så lett å trekke litteratur inn mot praktisk arbeid, ved ISO-sertifisering kan vi allerede se at vi både er systemtenkere, organisasjonsutviklere og risikoanalytikere.

Fortsett å lese «Oppdatering fra uke 2»

Bli med på reisen vår!

Velkommen til vår bloggside!

Vi er fire avgangselever ved innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. Vi skal denne våren legge til rette for at Katoplast AS skal kunne ISO sertifiseres.

Men hva er egentlig ISO sertifisering?

ISO (International Organization for Standardization) er en uavhengig, ikke statlig internasjonal organisasjon som utvikler standarder for å sikre kvalitet, sikkerhet og effektivitet til produkter, tjenester og systemer.

ISO-standardene har gitt oss oppsett for hva som må gjøres for å sikre kvalitet, kontinuitet og sikkerhet. Hva vi gjør, hvordan vi sjekker for kvalitet og hva som kreves av oss skal gjøres ut i fra retningslinjene i ISO standarden vi jobber ut i fra.