Bachelor Fredrikstad Kommune Boligbygg

Bachelor Fredrikstad Kommune Boligbygg

Vi er en gruppe på fire fra Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. Våren 2021 startet vi på vår bacheloroppgave. 

Vi er bachelorgruppen som jobber med Fredrikstad kommune virksomhet Boligbygg. Gruppen har stor interesse for Lean i offentlig sektor og vårt mål er å skape en kultur for kontinuerlig forbedring i virksomheten Boligbygg.

Boligbygg

Boligbygg er en virksomhet under Etat for bygg og eiendom i den tekniske driften i Fredrikstad kommune.

Etat for bygg og eiendom har ansvaret for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens grunneiendommer, formålsbygg og boliger. Etaten består av virksomhetene eiendomsdrift, renhold, byggutvikling og boligbygg samt de to stabene byggteknisk stab og forvaltningsstab. Virksomhet boligbygg har ansvaret for kommunens 1100 boliger. De er for tiden åtte ansatte med ansvar for ulike oppgaver som støtter opp under forvaltning av boligmassen.