Link til Bachelorpresentasjon

Vi inviterer til bachelorpresentasjon 15.06.2021

Vi inviterer til vår bachelorpresentasjon tirsdag 15. juni klokken 09.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZDc1ODljY2MtM2I1My00NjA1LWI2MGEtOWRkZDIyOTFhNWFj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22e3221735-26b9-4eac-ad0f-4721757a50f8%22,%22Oid%22:%2236aa7ea0-93af-41c0-b956-c5a64435d2eb%22%7D

Prosjektgruppen skal presentere bachelorprosjektet som har blitt  gjennomført for oppdragsgiver Fredrikstad kommune virksomhet Boligbygg.  Vi har gjennom et halvt år jobbet med hvordan man kan skape kultur for kontinuerlig forbedring. 

Introduksjon av gruppen

Bachelorgruppen

Vi er bachelorgruppen som jobber med Fredrikstad kommune virksomhet Boligbygg. Gruppen består av fire gutter og med en sterk interesse for Lean i offentlig sektor. Vårt mål er å skape en kultur for kontinuerlig forbedring i virksomheten Boligbygg.

Det å skrive bachelor i 2021 byr på nye utfordringer. Gjennom våren møter gruppen på noen ekstra utfordringer grunnet covid-19, når skolen nok en gang må stenge dørene overføres alt av prosjektarbeid til digitale plattformer.

Thomas Toft prosjektleder

Thomas (23) er vår prosjektleder. Han er en ung, sindig og hardtarbeidende kar fra Bærum. Gjennom studiet har han opparbeidet seg kompetanse og erfaring som styrker bachelorgruppen og prosjektet. Gjennom våren styres gruppen med stø hånd og vi er glade for å ha Thomas med oss på laget.

Bilde av Thomas Toft

Einar Håbu Haraldsen

Einar (29) er en hardtarbeidende gledesspreder og det går aldri en dag uten et smil og morsomme kommentarer fra han. Einar kommer fra Kråkerøy Fredrikstad. Evnen Einar har til å kommunisere med personer er helt unik, dette har gjort at intervjuer og andre møter har gått glatt ettersom han ikke er redd for å si noe eller komme med gode kommentarer. Med mye erfaring innen prosjektarbeid er Einar en viktig del av gruppa.

Bilde av Einar Håbu Haraldsen

Andreas Pedersen

Andreas er gruppens yngste med sine 21 år. Han er vår IT-ansvarlig og sørger for god flyt på digitale plattformer og andre viktige saker for gruppen. Andreas er pliktoppfyllende og har en egen måte å håndtere mennesker på, noe som gjør at alle føler seg sett og ivaretatt. Andreas er fra Rolvsøy i Fredrikstad og har et godt nettverk i området. Gjennom studiet har han opparbeidet seg mye erfaring i prosjektarbeid og er et viktig medlem av gruppen.

Bilde av Andreas Pedersen

Marius Norli Hansen

Marius (23) har vokst opp på Rolvsøy i Fredrikstad han også. Marius  skaper et godt samhold i gruppen med sin gode humor og positive humør. Han tar med seg mye erfaring fra lignende prosjekter fra tidligere på studiet, noe som kommer godt med. Marius har som andre i gruppen gode sosiale evner noe som gjør at det aldri er kjedelige dager i gruppen.

Bilde av Marius Norli Hansen

Bachelor Fredrikstad Kommune Boligbygg

Bachelor Fredrikstad Kommune Boligbygg

Vi er en gruppe på fire fra Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. Våren 2021 startet vi på vår bacheloroppgave. 

Vi er bachelorgruppen som jobber med Fredrikstad kommune virksomhet Boligbygg. Gruppen har stor interesse for Lean i offentlig sektor og vårt mål er å skape en kultur for kontinuerlig forbedring i virksomheten Boligbygg.

Boligbygg

Boligbygg er en virksomhet under Etat for bygg og eiendom i den tekniske driften i Fredrikstad kommune.

Etat for bygg og eiendom har ansvaret for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens grunneiendommer, formålsbygg og boliger. Etaten består av virksomhetene eiendomsdrift, renhold, byggutvikling og boligbygg samt de to stabene byggteknisk stab og forvaltningsstab. Virksomhet boligbygg har ansvaret for kommunens 1100 boliger. De er for tiden åtte ansatte med ansvar for ulike oppgaver som støtter opp under forvaltning av boligmassen.