Om prosjektet

Hva skal vi gjøre

Dette prosjektet skal legge til rette for utarbeidelsen av hovedprosjektet. Prosjektgruppen skal i utgangspunktet sette opp en «Mini-POC» som vil si en mindre versjon av hovedprosjektet. Gruppen skal også skape interesse for hovedprosjektet, og utarbeide en plan for hvordan det kan gjøres.

Mål for prosjektet er at det er utarbeidet:

 • En prosess som skaper interesse og genererer penger for videreutviklingen av prosjektet.
 • Et bredt nettverk som er relevant for utførelsen av prosjektet.
 • En plan som kartlegger eventuelle støtteordninger, hvor det kan søkes om penger.
 • En plan for hvordan «Mini-POC»skal gjennomføres, og hvor.
 • En plan for hvor prosjektet skal gjennomføres.

Som grunnlag for utførelsen av oppstarten, skal prosjektet:

 • Vise til at gjennomførelsen av hovedprosjektet er mulig, sett ut ifra utfordringene som er til stede eller som oppstår underveis. Dette skal gjøres gjennom en «Mini-POC».
 • Beskrive alle relevante samarbeidspartnere og støtteordninger, og hvordan disse kan påvirkeutførelsen av hovedprosjektet.
 • Vise tilhvordan prosjektet bør/skalgjennomføres viderefor best mulig resultater.

Oppgaver for prosjektet:

 • Utarbeide en plan for en «Mini-POC»av hovedprosjektet. Arbeidet som må gjøres er å innhente nødvendige materialer, skaffe relevante samarbeidspartnere, skaffe lokasjon som passer prosjektets behov, og til slutt utføre «Mini-POC».Dette skal gi et innblikk i hvordan det skal utføres, og kan brukes som en retningslinje for utførelsen av hovedprosjektet. Det må dokumenteres grundig underveis slik at det som gjøres nå er til hjelp for utenforstående prosjektgrupper.
 • Det må lages et dokument over relevante samarbeidspartnere og støtteordninger. Dette dokumentet må beskrive hvordan de ulike interessentene fungerer, og hva de kan hjelpe med. Dokumentet tar utgangspunkt i 3 kategorier:
  • Bakgrunn for hver enkelt interessent.
  • Hvem kan interessentene gi støtte til, og hva kan de gjøre for prosjektet.
  • Informasjon om kontaktperson, og kontakt informasjon til hver enkelt.
 • Utarbeide en plan for videre gjennomføringav hovedprosjektet, og hvordan dettebør gjøres for å nå best mulig effekt/resultat.

Bakgrunn

Formålet med dette prosjektet er å bidra til det grønne skiftet. Dette er på bakgrunn av de enorme skadene vi har påført jorda. Et økt fokus på bærekraftighet og smartere løsninger er blitt en nødvendighet for fremtiden.

Bare i Norge går 73% av all strøm i hver husholdning til oppvarming. Prosjektet gir oss muligheter til å kunne redusere dette strømforbruket med hele 15-35%. Ser vi dette i stor skala kan det ha en stor påvirkning for fremtiden.

Betong er et av verdens mest anvendte materialer, og sementen som inngår antas å bidra til 7-8% av klimagassutslippene på verdensbasis. Fordi sementen i betongen står for rundt 90 prosent av utslippene, gjøres det en betydelig innsats for å redusere utslippene fra sementproduksjon. Vi vet at Covid-19 har redusert CO2utslippet på kort tid, og nå ønsker vi å ta del i at verden ikke reverseres til slik det har vært.

Visuell Oversikt (Gameplan)