Velkommen til fremføringen av bachelorprosjektet Infinite Mobility

Hei!

Vi skal fremføre bachelorprosjektet vårt 15/6 klokken 13:00 og ønsker at du er der! Delta gjerne, og inviter dem du føler trenger å se dette!

https://hiof.zoom.us/j/66908095579?pwd=WkxaQ2gzK2xNSFRIVFpLUnlaWTFCQT09

Meeting Id : 669 0809 5579

Passordet : 609971

 

Video fremføring av Bachelorprosjektet

 

Videre arbeid og status

Hei

Bachelorgruppen har analysert dataen samlet inn fra intervjuene, og jobber nå for å lage enda en kvalitativ undersøkelse. Gruppen kom fram til at det fortsatt mangler svar fra diverse målgrupper, så det eneste løsningen er å utføre enda en undersøkelse.

 

 

Kvalitativ undersøkelse – bilforhandlere

Den kvalitative undersøkelsen bachelorgruppen utførte hos de diverse bilforhandlerne inneholdt 25 spørsmål. Det var 7 underkategorier spørsmålene baserte seg på. Grunnen til at gruppen tok med slike underkategorier var for å vise hvilket tema spørsmålene gikk under for å ha et mer strukturert og ordnet intervjuprosess. 

 

Bilde av de 7 kategoriene:

 

 

Februar

Denne måneden har vi hatt stor fokus på å samle inn data og gjøre faglig research. Dette gjorde vi ved å ha kontinuerlige samtaler med veileder og oppdragsgiver. Vi valgte også å lese ulike bøker som ga oss bedre innblikk i emnet markedsundersøkelse og markedsføring. I midten av februar startet vi å gjennomføre intervjuer. Vi startet først med å intervjue diverse bilforhandlere i Fredrikstad, Sarpsborg og Råde. Etter at vi hadde fått inn nok med data fra bilforhandlerne, valgte vi å gå over til spørreundersøkelsen som vi sendte ut.

 

Oppstart av bachelorprosjekt

Velkommen til bloggen. Vi er et team med fire som er studenter fra studiet innovasjon og prosjektledelse ved høgskolen i Østfold. Vi er i siste semester av studie tiden og jobber med en bachelor oppgave hos Infinite mobility. Oppgaven vår går ut på å gjennomføre en markedsundersøkelse for bedriften Infinite mobility. I løpet av semestret vil vi konkunuelig oppdatere bloggen slik at dere får vært med på reisen vår gjennom bachelor oppgaven. Vi har et stramt tidsrom som vi må forholde oss til for å klare og gjennomfører prosjektet til tide. De neste månedene er fult opp med delmål som vi som gruppe må få gjennomført. Grunnen til situasjonen vi er i nå (Covid19) vil det være noen hindringer for oss i veien. Blant annet prototypen til Infiniti mobility bilen vil det være forsinkelser. For oss er det viktig å være løsning orienterte slik at arbeidet fortsetter, selvom det er ikke slik vi har planlagt.

Prosjektgruppen vår består av:

Arian Tawazooh • Alder 23 • Bosted: Fredrikstad

Granit Merovci • Alder 23 • Bosted: Sarpsborg

Alan Penahi • Alder 23 • Bosted: Fredrikstad

Arin Penahi • Alder 21 • Bosted: Fredrikstad