Value Stream Map og Current State

Hva er Value Stream Map?

En value stream map (VSM) eller verdistrøms-analyse er en Lean metode som brukes for å analysere verdistrømmen til et gitt produkt/tjeneste. En VSM er et visuelt verktøy som skal illustrere alle de kritiske stegene i en spesifikk prosess, vist i mengde materialer, tiden hvert steg tar, og hvordan informasjonen flyter.

 

Current State Map for Paxster Second Drive

Etter en periode med datainnhenting, testing og utføring av oppdrag i Second Drive avdelingen kan verdistrømmen til avdelingen illustreres slik:

Bildet illustrerer hvordan materialer og informasjon flyter gjennom prosessforløpet til Paxster Second Drive

  Bildet illustrerer hvordan materialer og informasjon flyter gjennom prosessforløpet til Paxster Second Drive

 

 

 

Spennende og Relevant Teori for Prosjektet

Prosjektet skal aktivt gjøre en verdistrømsanalyse for Second Drive avdelingen til Paxster. For å sikre den høyeste kvalitet forankres prosjektet i anerkjent og bevist fungerende teori.

De første bøkene som legges inn i prosjektets teori-liste er:

  • Learning to See av Mike Rother & John Shock
    • value-stream mapping to create value and eliminate Muda
  • Creating Continuous Flow av Mike Rother & Rick Harris
    • an action guide for managers, engineers & production associates
  • Making Materials Flow av Rick Harris, Chris Harris & Earl Wilson
    • a lean material-handling guide for operations, production-control, and engineering professionals

Alle bøkene er lansert av Lean Enterprise Institute som er ledende innen formidling av LEAN teori og praksis. Forfatterne av bøkene for stadig tilbakemeldinger fra deres lesere, og tilbakemeldingene brukes som forbedringsarbeid (iterasjon) for Value-stream mapping.

Learning to See

bilde av forside på boken «Learning to See» av Mike Rother & John Shock

bilde av forside på boken «Creating Continuous Flow» av Mike Rother & Rick Harris

bilde av forside på boken «Making Materials Flow» av Rick Harris, Chris Harris & Earl Wilson

 

Let´s Go!

Hei og hjertelig velkommen!

Denne platformen vil være deres vei inn både foran og bak kulissene i forbedrings-prosjektet som utføres hos Paxster AS. Her vil det deles spennende innsyn i Norges største bilprodusent gjennom tidene. Hvordan virksomheten er, hva de holder på med, hvordan de arbeider, men viktigst av alt:

Hvordan vi kan legge LEAN drift og organisasjonsutvikling som fundament i den nyetablerte annenhånds-avdelingen deres PAXSTER SECOND DRIVE.

 

For å få en bedre oversikt over Bakgrunnen for prosjektet og hva det skal ta for seg gå videre til Om Prosjektet