Asana – et digitalt verktøy for prosjektorganisering

Gjennom prosjektet har vi brukt et digitalt verktøy som heter Asana.

Sortere informasjon

Det er ofte et problem å organisere all informasjonen man får i løpet av et stort prosjekt. Det å kunne sortere og kommentere allslags informasjon i ulike kolonner, kategorier og underkategorier har bidratt positivt til hvordan vi håndterer innsamlet informasjon.

 

Dele informasjon & kommunikasjon

Asana har også gjort det enklere å dele informasjon med Gibbs da de fikk innsyn i alt vi skrev inn der. I Asana er det også mulig å kommunisere i chat med enkelte eller i grupper. Om det er noe vi lurer på i en spesifikk «task» kan vi også kommentere dem der det gjelder så de enkelt er oppdatert, og vet hva det gjelder.

 

Fremgang

Vi bruker også Asana som milepælsplan. Vi har laget en kolonne med delmål, milepæler og aktiviteter som vi kan gi tidsfrist og markere når gjennomført.

 

 

martindy