Bachelorprosjektet

Vi er en studentgruppe på to medlemmer fra Innovasjon og Prosjektledelse som utfører en bacheloroppgave for Gibbs AS.

Oppgaven går ut på å kartlegge søknadsprosessen til arrangement i ulike kommuner. Vi utforsker hvilken informasjon ulike etater trenger og hvordan kommuner behandler informasjonen fra søknader.

 

Martin Dyrseth

Alder: 23

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/martin-dyrseth-10a19b16b/

 

Marcus Moberg

Alder: 23

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marcus-moberg-88939a16b/?originalSubdomain=no

 

 

martindy