Litt mer om prosjektet…

Kort fortalt handler prosjektet om søknadsprosessen til arrangement og hvordan kommunen håndterer informasjonen fra søknader. 

Det er en kompleks prosess å håndtere mange søknader når det er så stor variasjon mellom alle de ulike typer arrangement. Arrangement i Norge har et sett med grunnleggende lover som må overholdes, men måten kommuner håndterer søknader på varierer fra kommune til kommune. 

Prosessen er i ulik grad digitalisert og automatisert, og veien til et heldigitalt system er vrien fra dagens standpunkt. 

Fra et akademisk perspektiv ønsker vi å undersøke hvordan digitalisering ofte kan være utfordrende. Hvilke utfordringer går igjen? Hvilke løsninger vil gjøre det enklere? Videre vil vi undersøke hvor grensen går for hva som kan og skal forenkles, automatiseres og digitaliseres for at løsningene skal være hensiktsmessig.  

 

martindy