Forside

Velkommen til B21M01 sin bachelorblogg!

På oppdrag fra Seal Engineering AS skal vi utvikle en «test og analyse-metodikk» for tetninger i roterende applikasjoner under varierende driftsforhold.  Oppdraget vil deles i to deler, der del en vil bestå av å gå teoretisk til verks og lage en solid metodikk for å konstruere generelle testinstrumenter som oppfyller flere sett med kravspesifikasjoner. Del to blir å konstruere et testinstrument med metodikken utviklet i del en, og teste/sammenligne denne med det teoretiske grunnlaget.

På grunn av prosjektets omfattende natur blir oppgavene delt opp mellom maskiningeniørgruppa B21M01 og en elektroingeniørgruppe. Begge gruppene tilhører Høgskolen i Østfold (HIØ). B21M01 skal ta for seg de mekaniske løsningene som konstruksjon av instrumentet og elektrogruppen skal ta for seg grensesnitt for avlesning og drift.

Bloggen vil oppdateres jevnlig.