Montering av bærearmer

Vi har startet med å montere bærearmene på bil, dette er et tidkrevende arbeid med å trekke 16 meter med kabel uten å skade noen av kablene eller strekklappene.  Under vises noen bilder fra monteringen på bil.

 

Kontroll av strekklapper

Det har vært utført tester av den øvre bærearmen montert i testjigg, disse var vellykket og det besluttes å montere strekklapper på den øvre og nedre bærearmen for praktiske tester.

Test laboratorium

Skolen er fremdeles stengt og vi benytter egne lokaler for liming av strekklapper.

De første strekklappene er limt, her i et 0-90 graders mønster, da måler vi normaltøyninger og det kompenseres for temperatur.

Strekklappene er svært sensitive, det skal ikke være noen form for forurensing på lappene eller områdene det skal limes. Det er viktig med grundig rengjøring av alt som skal være i kontakt med selve strekklappen, vi benytter spesial produkter fra HBK til dette.

Test av utstyr

Test av nytt utstyr, vi har akkurat koblet opp en ClipX måleforsterker fra HBK. Det har blitt utført noen enkle tester og dette virker svært lovende!

Teori

Det er en omfattende Bacheloroppgave, vi er i gang med det teoretiske grunnlaget for å klare å gjennomføre selve oppgaven. Store deler av teorien er kjent fra før men det må også tilegnes ny kunnskap.

Test Jig

Det er viktig å kontrollere de belastningene som fremkommer i de komponentene vi skal analysere. Det skal derfor lages en Test Jig for å simulere og verifisere de spenningene som oppstår. Vi har tegnet selve Jigen i Autodesk Inventor, dette er da en prototype vi senere skal produsere.