Denne oppgaven er et samarbeid mellom Paxster AS og tre studenter på maskiningeniør linjen ved høgskolen i Østfold. Oppgaven har som målsetting å kartlegge de opptredende spenningene i forstillingens øvre bærearmer på et Paxster kjøretøy.