Sluttfase og EXPO

Idag er det tre stolte jenter som endelig har levert vår bachelor-rapport. De siste ukene har vi samlet all informasjon, skrevet, reflektert, vurdert og besluttet resultatet av prosjektet. 🤓

Neste uke står EXPO for tur. Her skal vi stå på stand torsdag 09- fredag 10 juni. Hvor vi bla. skal presentere vårt resultat klokken 09.00 fredag 10 juni. Dere er hjertelig velkommen til å se på hva vi har kommet frem til i prosjektet.
Mer informasjon om sted og tid kan finnes på «Innovasjon og Prosjektledelse – Høgskolen i Østfold» via facebook.

Vi ønsker å takke vår oppdragsgiver Visit Fredrikstad og Hvaler for gode tilbakemeldinger, deres støtte og tillit. Videre vil vi takke vår veileder som har hjulpet oss og gitt gode tilbakemeldinger.  Vi ønsker også å takke fagansvarlig og faglærere for gode råd og innspill . Tilslutt vil vi takke alle venner og familie for støtte og gode ord på veien. 🌸

 

Frokostmøte med Visit Fredrikstad & Hvaler

Onsdag denne uken var vi studentene så heldige og få være med å delta på Visit Fredrikstad & Hvaler sitt frokostmøte. Her fikk vi muligheten og gleden av å presentere et tidligere prosjekt (Grønn Mobilitet) og bacheloroppgaven om etikk i reiselivet.
Dette var et innholdsrikt, spennende og lærerikt opplevelse for oss.
Vi er takknemlige for å kunne presentere foran så mange aktører i reiselivet, og takker Visit Fredrikstad & Hvaler for tilliten og muligheten. 🤩

Påske 🐣

Da var det påske! 🌷🐣

Og vi nærmer oss sommer med stormskritt. Til per dags dato har vi fått gjennomført intervjuer fra ulike reiselivsaktører i Fredrikstad og Hvaler,- og bla. hatt workshop ved bruk av metode.

Vi nærmer oss ferdig med metodedelen da vi er i sluttfasen for metode-gjennomføring. Etter påske skal vi fullføre resterende workshop ved bruk av metode. Underveis skal vi analysere og diskutere de forretningsmodellene som er lagt frem i metode og lage «nye» etiske forretningsmodeller.

Teamet har tatt påskeferie og starter opp igjen rett etter påskeferien. 🥳

God påske til våre lesere og følgere. 🐣🌸

Hei igjen! :D

Nå har teamet vært igjennom noen uker med hardt teoretisk arbeid, og er igang med gjennomføringsfasen  av intervjuer og metoder.

Før vi kunne sette i gang med gjennomføringsfasen var det viktig at vi satte oss inn i hva etikk faktisk er. Hva betyr etikk? Hvordan bruker vi ordet etikk? Hva er etikk i reiselivet?.  Det er viktig at teamet har en god forankring om det å kunne bruke etikk i arbeidslivet.

Hentet fra vår bachelorrapport:

«Etikk er læren om moralfilosofi og handler om hva som er rett og galt. Det inneholder diverse spørsmål som hva som er riktig og feil, teorien søker og lager koder for spørsmål som: hva gjør handlingene vi gjør moralsk riktig? Og hvilke handlinger er moralsk feil?

Etikk og moral er de ordene som blir brukt mest når vi vurderer adferd, og dette gjøres på grunnlag av rett og galt, og kan forveksles om hverandre når det gjelder rett og galt. Disse to begrepene er ikke synonymer. Etikk fremstiller regler og normer etablert av samfunnet, disse kan for eksempel være normer som er satt på arbeidsplassen eller religionen. Moral derimot er et mer personlig fenomen, med dette menes det at det er basert på egne tanker og følelser når det gjelder «rett» og «galt». Idealet kan læres av familie, venner og andre religiøse retninger.  Med bakgrunn i at moral er personlig og etikk er for flertallet, vil prosjektet som gjennomføres ta utgangspunkt i etikken, den vil derimot være til dels påvirket av teamets moralske bakgrunn.  (Hazels, 2015)

Etikk er en gren av filosofien som analyserer, forsvarer og systematiserer begrepene rett og galt. Etikk søker løsninger på spørsmålene om menneskelig moral ved å forklare begreper som godt og ondt, rett og galt, dyd og last, rettferdighet og straff. (Levin, 2021)»

Denne uken er vi i fullt kjør med intervjuer og metoder. På bachelorens første intervju er det Emilie og Sonya som starter opp.  Vi gleder oss til å snakke med reiselivet, og lære av hva de forteller oss.

Litt om prosjektet

Hei!

Nå er vi godt i gang med arbeidet med bacheloroppgaven, og vi ønsker å bruke denne plattformen til å dele vår fremgang i prosjekt forløpet. 

Oppgaven vi arbeider med har tittelen «Derfor trenger reiselivet etiske retningslinjer – det haster». Teamet skal løpet av prosjektperioden utarbeide et forslag til etiske retningslinjer i Fredrikstad og Hvaler. De aller fleste av oss har et forhold til etikk, og at det gjerne omhandler om handlinger er riktig/dårlig. Teamet skal utfordre disse tankene, og skal sette seg inn en etisk tilnærming

Se «om oss» for kontaktinformasjon.

Prosjektet som vi arbeider med har tittelen «Derfor trenger reiselivet etiske retningslinjer-det haster». Formålet til dette prosjektet er å rette fokus mot en etisk utvikling av reiselivet, hvor teamet samtidig skal skape en forståelse for utrykket «etikk som salgsvare». Teamet skal ved hjelp av ulike metoder utarbeide et forslag til etiske retningslinjer for reiselivet i Fredrikstad og Hvaler.