Litt om prosjektet

Hei!

Nå er vi godt i gang med arbeidet med bacheloroppgaven, og vi ønsker å bruke denne plattformen til å dele vår fremgang i prosjekt forløpet. 

Oppgaven vi arbeider med har tittelen «Derfor trenger reiselivet etiske retningslinjer – det haster». Teamet skal løpet av prosjektperioden utarbeide et forslag til etiske retningslinjer i Fredrikstad og Hvaler. De aller fleste av oss har et forhold til etikk, og at det gjerne omhandler om handlinger er riktig/dårlig. Teamet skal utfordre disse tankene, og skal sette seg inn en etisk tilnærming

Se «om oss» for kontaktinformasjon.

Prosjektet som vi arbeider med har tittelen «Derfor trenger reiselivet etiske retningslinjer-det haster». Formålet til dette prosjektet er å rette fokus mot en etisk utvikling av reiselivet, hvor teamet samtidig skal skape en forståelse for utrykket «etikk som salgsvare». Teamet skal ved hjelp av ulike metoder utarbeide et forslag til etiske retningslinjer for reiselivet i Fredrikstad og Hvaler.