Om oss

 

 

 

 

 

 

 

Litt om bakgrunnen til personene som jobber med prosjektet gjennom Høgskolen i Østfold.

Maria Tindlund

Jeg er en 25 år gammel jente som kommer fra Fredrikstad, Østfold.
Jeg har noe erfaring med å jobbe med barn på SFO (skolefritidsordning).

Er en aktiv jente som liker friluftsliv og fotografering. Jeg bruker mesteparten av fritiden min på hest. Har egen hest og en god del erfaring som konkurranserytter i sprang på regionalt nivå.
Jeg har tidligere gått naturbruk, landbruk og naturforvaltning ved Kalnes videregående skole.

Studerer nå til bachelorgrad i Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold, er nå i gang med siste semester.

Under studietiden har jeg vært med på mange ulike prosjekter, og har funnet styrker og svakheter som jeg tidligere ikke visste jeg hadde. Teambuilding er noe man stadig kommer innpå ved de ulike prosjektene man er med på, og bygger på masse erfaringer. Jeg har fått et bredt nettverk gjennom studentprosjekter ved ulike bedrifter.

Noen av rollene jeg har hatt er:

  • Referent og ansvarlig for dokumentasjon i prosjektet UNIC-metoden, hvor jeg hadde et prosjekt ved et hotell.
  • Økonomiansvarlig for prosjektet «Knacks of Norway» i studentbedrift.
  • Prosjektleder for prosjektet «Grønn Mobilitet» innenfor reiselivet i emnet anvendt prosjektutvikling.

Nå er jeg prosjektleder i bachelorprosjektet.

Gjennom studiet har jeg fått økt interesse for reiselivsbransjen. Min motivasjon for prosjektet er å finne ut av hvordan jeg kan bidra til å endre dagens normer for reiselivsbransjen, og finne gode etiske retningslinjer, som bidrar til forbedring av dagens situasjon.

Sonya Youssefi

Jeg er en 24 år gammel jente som kommer opprinnelig fra Kurdistan og er bosatt i Fredrikstad i Østfold.

Jeg er tidligere utdannet helsesekretær og har erfaring fra forskjellige bransjer som restaurant, klesbutikk, sykehus og legekontor.

Nå studerer jeg bachelor i innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold og er under gjennomføring av bachelor oppgaven. Fra tidligere prosjekter har jeg hatt mange forskjellige roller som:
Kommunikasjonsansvarlig
Analytiker
Nestleder.

Disse rollene har bidratt til å tydeliggjøre mine styrker og svakheter og gitt meg en del erfaringer.

Under bachelorprosjektet har jeg fått tildelt Nestleder som rolle.

Min motivasjon for prosjektet er å kunne hjelpe reiselivsbransjen med å øke deres kompetanse og ta i bruk nye metoder som vil hjelpe dem med å forbedre dagens situasjon. Etikk i reiselivet er et viktig tema og dette vil støtte opp og bidra til en forbedring som forsterker deres marked.

 

Emilie Jørgensen

Mitt navn er Emilie Huser Jørgensen, er 23 år og bor i Fredrikstad. Nå studerer jeg innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold, før dette gikk jeg på studiespesialisering (Livsvitenskap, samfunnsfaglig retning) på Greåker vgs.

Utenom skolen så bruker jeg mye tid i stallen da jeg har egen hest, noe som har lært meg å ta ansvar. Ellers liker jeg å være med venner, familie og å oppleve nye ting.
De siste 5 årene har jeg hatt sommerjobb på SandMarina AS. Denne jobben har gitt meg gode erfaringer med å håndtere problemer, lære nye ting og å kommunisere med andre.

Mine tidligere roller erfaringer er blant annet:

Prosjektleder på UNIC-prosjekt, som omhandlet å gjennomføre UNIC-metoden i en selvvalgt bedrift.

Prosess ansvarlig på studentbedriften, som gjorde at jeg hadde ansvar for prosessene produktet vårt gjennomgikk, og måtte ha kontroll på hva som skulle gjøres når.

I dette prosjektet er jeg analytiker, som gjør at jeg har hovedansvaret for den kartleggingen vi gjør, og håndtering av informasjonen vi innhenter.

Jeg gleder meg til å utfordre de andre på teamet med tanker og ideer, og jeg håper jeg også kan bli utfordret til å tenke på nye måter.