Sluttfase og EXPO

Idag er det tre stolte jenter som endelig har levert vår bachelor-rapport. De siste ukene har vi samlet all informasjon, skrevet, reflektert, vurdert og besluttet resultatet av prosjektet. 🤓

Neste uke står EXPO for tur. Her skal vi stå på stand torsdag 09- fredag 10 juni. Hvor vi bla. skal presentere vårt resultat klokken 09.00 fredag 10 juni. Dere er hjertelig velkommen til å se på hva vi har kommet frem til i prosjektet.
Mer informasjon om sted og tid kan finnes på «Innovasjon og Prosjektledelse – Høgskolen i Østfold» via facebook.

Vi ønsker å takke vår oppdragsgiver Visit Fredrikstad og Hvaler for gode tilbakemeldinger, deres støtte og tillit. Videre vil vi takke vår veileder som har hjulpet oss og gitt gode tilbakemeldinger.  Vi ønsker også å takke fagansvarlig og faglærere for gode råd og innspill . Tilslutt vil vi takke alle venner og familie for støtte og gode ord på veien. 🌸