Hei igjen! :D

Nå har teamet vært igjennom noen uker med hardt teoretisk arbeid, og er igang med gjennomføringsfasen  av intervjuer og metoder.

Før vi kunne sette i gang med gjennomføringsfasen var det viktig at vi satte oss inn i hva etikk faktisk er. Hva betyr etikk? Hvordan bruker vi ordet etikk? Hva er etikk i reiselivet?.  Det er viktig at teamet har en god forankring om det å kunne bruke etikk i arbeidslivet.

Hentet fra vår bachelorrapport:

«Etikk er læren om moralfilosofi og handler om hva som er rett og galt. Det inneholder diverse spørsmål som hva som er riktig og feil, teorien søker og lager koder for spørsmål som: hva gjør handlingene vi gjør moralsk riktig? Og hvilke handlinger er moralsk feil?

Etikk og moral er de ordene som blir brukt mest når vi vurderer adferd, og dette gjøres på grunnlag av rett og galt, og kan forveksles om hverandre når det gjelder rett og galt. Disse to begrepene er ikke synonymer. Etikk fremstiller regler og normer etablert av samfunnet, disse kan for eksempel være normer som er satt på arbeidsplassen eller religionen. Moral derimot er et mer personlig fenomen, med dette menes det at det er basert på egne tanker og følelser når det gjelder «rett» og «galt». Idealet kan læres av familie, venner og andre religiøse retninger.  Med bakgrunn i at moral er personlig og etikk er for flertallet, vil prosjektet som gjennomføres ta utgangspunkt i etikken, den vil derimot være til dels påvirket av teamets moralske bakgrunn.  (Hazels, 2015)

Etikk er en gren av filosofien som analyserer, forsvarer og systematiserer begrepene rett og galt. Etikk søker løsninger på spørsmålene om menneskelig moral ved å forklare begreper som godt og ondt, rett og galt, dyd og last, rettferdighet og straff. (Levin, 2021)»

Denne uken er vi i fullt kjør med intervjuer og metoder. På bachelorens første intervju er det Emilie og Sonya som starter opp.  Vi gleder oss til å snakke med reiselivet, og lære av hva de forteller oss.