Om Prosjektet

Blått Oppdrag har lenge vært en fjern drøm for oss, så da vår lærer Dr. Gunnar Andersson ga oss tommel opp gikk vi i taket. Noen av oss hadde jobbet for å få dette igjennom siden før juni, og frem til vi faktisk fikk ja var vi helt sikre på at det ikke kom til å være mulig. Noen ganger er det bare kjempe deilig å ta feil!


Hva skal vi løse?

Problem/problemstilling

Blått Oppdrag slik vi skal løse det, er å gjennomføre en pilot for valgemnet «ledelsesutvikling» som starter høsten 2022.

Det vi skal finne ut av er: «Hvordan kan vi lage praktiske aksjoner som trener ledelse forankret i organisasjonsutvikling?».

Fra 09. – 13. mai skal vi teste og vurdere metoden 360° feedback. Måten vi skal gjøre dette på er å arrangere en workshop ute i naturen, som strekker seg over 3 dager. Et av prosjektmedlemmene leder gjennomføringen. Vedkommende vil da stå i søkelyset når vi bruker metodikken til å evaluere, debrife og gi tilbakemeldinger med den hensikt om å styrke lederegenskapene til den det gjelder.

I ettertid gjennomfører vi en læringshistorie for å evaluere hvordan gjennomføringen har gått, og hvilken effekt metodikken har hatt. En læringshistorie er en metode hvor dybdeintervjuer er med på å bygge en «historie» rundt en hendelse eller et tema, med fokuset på læringspotensialet hendelsen/temaet ga oss.

Hvem loser oss igjennom prosessen?

I denne oppgaven har vi naturligvis en akademisk tilnærming til løsningen. Dette betyr at vi støtter oss på anerkjent vitenskapelig litteratur når vi baner oss vei til mål.

Vi har tatt et faglig standpunkt som «organisasjonsutviklere» når vi går fremover med denne oppgaven. Dette er et felt der flere store teoretikere har banet vei. Viktige navn blir Peter Senge, Roger Klev, Morten Levin og Bjarne Berg Wig. Vi vil naturligvis ikke begrense oss til disse, men de danner en grunnmur som vi springer ut fra.

Sentralt i organisasjonsutvikling ligger det noen verdier, som det blir viktig for oss å holde i når vi utvikler dette videre.
– Medvirkning: Demokratiseringen av makten internt i en organisasjon og inkludering av medarbeiderne der en beslutning vil påvirke deres arbeidshverdag.
– Arenaer for læring: Skape muligheter for dialog på tvers av organisasjonen. Slike arenaer er med på skape ideer, se muligheter og bidra til beslutninger.
– Refleksjon: Hjelper oss å se erfaringer fra forskjellige vinkler og hvilken rolle vi selv hadde. Dette lar oss lære av erfaringene og hjelper oss å handle bedre i møte fremtidige hendelser.
– Kontinuerlig forbedring: Samfunnet rundt oss er i konstant endring, så om vi som organisasjon skal kunne holde følge er vi nødt til å bygge systemene våre slik at vi hele veien utvikler oss.
(Om du vil ha litt lett lesning på dette anbefaler vi Forandring som Praksis av Morten Levin og Roger Klev, og The Fifth Discipline av Peter Senge)

I dette prosjektet får vi gleden av å teste det teoretikerne har kommet frem til i praksis, samtidig som vi kan være med på å skape noe som kommer til å forme fremtidige studenter ved innovasjon og prosjektledelse. For oss representerer dette mye av det vi har vært igjennom de siste årene og spesielt det å sette forskning og teori ut i praksis.

Blått Oppdrag er kronjuvelen av alle prosjektene og oppgavene vi har gjennomført disse 3 årene og vi gleder oss over å kunne dele det med dere. Om du lurer på om hadde det vært kjempe fint om du ga lyd fra deg. Enten på Kontakt Oss eller send oss en melding på Facebook.