Hva er IKOS?

IKOS står for Individbasert kompetansestyring, og er en digital samhandlingstavle egnet for sykehjem, sykehus, omsorgsboliger og hjemmetjenester. Tavlen fungerer som prosesstøtte til elektronisk pasientjournal (EPJ), og gir de ansatte en helhetlig oversikt over sine brukere i sanntid. Dette inkluderer risikonivå, viktige oppgaver og beskjeder knyttet til hver enkelt bruker. Brukere som må prioriteres vises alltid øverst på tavlen.

Avdelingene setter selv opp fokusområder på tavlen, som kan være: hva som er viktig for bruker, faglige mål, avtalte møter, risikoområder fra Pasientsikkerhetsprogrammet, smitte eller risikoområder relatert til miljøarbeid eller psykisk helsetjeneste. IKOS benyttes i såkalte tavlemøter for å sikre faglig god praksis for ledere, ansatte og brukere.

Til forskjell fra tidligere versjoner av IKOS, tillater siste versjon fra 2018, å samhandle med andre avdelinger. Dette bidrar til gode pasientforløp, pasientsikkerhet, samhandling, effektivitet, arbeidsmotivasjon og innsikt for tjenesteforbedring.

Målet med IKOS er en komplett oversikt over all nødvendig informasjon på ett sted, og at data registreres én gang. IKOS erstatter dagens manuelle dobbeltføring av data på whiteboards, gule lapper, svarte bøker, huskelister på papir og muntlige beskjeder.

 

IKOS – digital brukertavle for pasientsikkerhet

Moss kommune og kommunalområde Helse og mestring, startet høsten 2021 et pilotprosjekt der samtlige avdelinger skulle implementere en digital samhandlingstavle; IKOS. Denne tavlen erstatter dagens manuelle arbeid knyttet til pasientsikkerhet, samtidig som den utfordrer de tradisjonelle arbeidsmåter og strukturer for de ansatte. Tavlen piloteres i dag i 14 avdelinger fordelt på sine sykehjem, omsorgsboliger, helsehus, hjemmetjenester og helse- og omsorgsforvaltningen. Gjennom en nullpunktsmåling og bruk av metoder fra organisasjonsutviklingsfaget, vil det undersøkes hvorvidt ansatte i én avdeling på et sykehjem i kommunen har endret sine holdninger til pasientsikkerhet etter implementering av IKOS.

 

Hei, verden!

Welcome to Bloggserver Høgskolen i Østfold. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!