Greenbizz besøk

Bildet er hentet ut fra et møtet med Greenbizz som leder prosjektet vi har. Våres prosjekt er et av mange prosjekter de har gående så vi tok turen til Danmark for å få litt bedre informasjon av hva som er hensikten og helheten av prosjektet.
Prosjektet vårt dreier seg om å kartlegge bruken av strøm i en bedrift. Det vil si at vi kommer inn som konsulenter utenfra bedriften og skal analysere strømbruken Her har vi gått i samarbeid med Magenta for å analysere strømbruken deres ved hjelp av sensorer fra ReMoni. Dette gjøres for å se om vi kan redusere strømutslippene og dermed reduserer kostnaden for strøm for bedriften. Målet med prosjektet er å gjøre bedriftene litt mer bevisst på hva strømmen går til og hjelpe til å redusere totalt utslipp for bedriftene som de kan spare mye penger på.