Pugh matrise

Denne uken hadde vi et møte med Mirielle som hjalp oss med beeboard modellen. Vi gikk ut fra dette møtet med flere ideer og måtte bestemme oss for hvilke ideer som passer og vil fungere. For å gjøre dette satt vi opp en Pugh matrise der vi satt in passende kriterier. Her fikk vi da vite hvilke ideer som egner seg best å ta med videre til neste steg.  

Pugh matrise er en metode som brukes til å filtrere ideer ved å sette opp kriterier og gi vurderinger dem. Kriteriene som ble brukt i pugh matrise er strømforbruk, CO2-utslipp, fornybare energi og gjennomførbare. Om ideer bidrar til å redusere strømforbuk og CO2-utslipp, bruke fornybare energi og er gjennomførbare. Grunnen til kriteriene er at de skal knytte til kartlegging av energiforbruk som er hoved fokus i prosjektet vårt.  

bildet hentet fra: https://citoolkit.com/articles/pugh-matrix/

 

Skriving og sensorer

Denne uken har vi sett på knytninger mellom forretningsmodeller og energiutslipp. Vi har i tillegg jobbet videre med metodene fra greenbizz for å knytte ideer opp til teori. Vi har også jobbet videre med å skrive på selve bachelor rapporten for å gjøre det mer strukturert og prøve å ha den røde tråden gjennom teksten.  Dette blir nok bare første av mange omskrivninger av rapporten men det regnet vi med.

 

Vi var tilbake en tur på café Magenta denne uken for å installere en ny sensor på en isbit maskin som de hadde installert. Vi gikk også over noen av de tidligere installerte sensorene for å se at de var I orden og gjenopprette signalet til skylagringen.  det skadet ikke med en god vaffel etter arbeidet heller :).

 bildet er hentet fra : https://www.dialogos.no/teori-u-en-ny-sosial-teknologi/

 

Forvirring

Hvordan skal man klare å forstå en komplisert verden? Vår utfordring er å forstå 30 sider skrift strømregninger hos cafeen vi samarbeider med. Det er ikke bare bare. Tenk på at vanligvis vi har kun en regning per måned, men cafeen har 30 sider skrift av strømregninger!!!! Tips og triks er ikke verre enn å snakke med professjonelle. Vi tok en prat med strømleverandør og mysteriet var slik: 

  1. Det var en samlende faktura med syv forskjellige måler. 30 sider skrift detaljer er inkl. strømleverandør og strømnett.
  2. Ikke alle faktura tilhører cafeen. Kun tre av syv som tilhører cafeen 

Vi tok kontakt med Enova og fikk råd i hvordan man regner ut totalt energiforbruk i prosent ifht. hvor mye man bruker i forskjellige område. SIMIEN er et professjonell program som brukes til å regne ut slik strømforbruk eller kan man bruke statistikk av strømforbruk i forskjellige bygninger/område. 

 

Bildet er hentet fra: https://tinyurl.com/4dddmm59