Innspurten!!!

Hei,

Akkurat nå befinner vi oss i innspurten av bacheloren, og holder på med den siste finpussen før innlevering. Dette har vært en fantastisk reise sammen med Asker Entreprenør. Vi som prosjektteam har lært hverandre å kjenne, og vi har gjennom godt og vondt jobbet ekstremt bra sammen. Vi håper Asker Entreprenør bruker det vi har kommet frem til gjennom tiden vår hos de, og at de ønsker å videreutvikle vår start. Om de gjør det vil de være en av de ledende på Lean i bygg og anlegg, og være et godt eksempel for andre bedrifter som ønsker å være med i prosessen. Håper AE og andre bedrifter ser fordelene med Lean i bransjen, og hvor effektivt og kostnadsbesparende det vil gjøre de.

I morgen er siste frist for innleveringen av bacheloroppgaven, og neste torsdag (9.juni) fremfører vi bacheloren vår på EXPO.

 

Takk for oss!

Bachelorgruppe // Asker Entreprenør

 

Workshop med Asker Entreprenør og underentreprenører

For å gjennomføre bacheloren vår på den best mulige måten er det viktig med involvering og samarbeid med Asker Entreprenør og deres underentreprenører. Dette har vi da gjort ved å holde en workshop der vi har vist frem det vi har tenkt på som løsning, og hvordan de skal bruke dette fremover. Under workshopen var vårt hovedfokus å implementere logistikkplan sammen med Lean-plan. Dette synes både hoved- og underentreprenør er en god idé, og noe å bygge videre på etter at vår bachelor er levert. De har under hele vårt opphold vært motiverte mot å se hvilken løsning vi ender opp med, og vært behjelpelige med alt vi skulle trenge til å løse vår oppgave.

 

Under workshopen ble det fordelt ulike fag til hovedentreprenør da flere av underentreprenørene ikke hadde mulighet til å delta. Dette måtte gjøres for å implementere alle fag som er involvert i byggeprosessen, slik at logistikkplanen ble mer realistisk enn ved at færre av underentreprenørene som ikke dukket opp heller ikke var med. Dette bidro til godt samarbeid, og alle var flinke til å involvere seg i prosessen. Vi som arrangører av workshopen gikk rundt og svarte på eventuelle spørsmål, og fikk et innblikk i deres tankemåte ved å implementere logistikkplan inn i Lean-plan.

 

For å oppsummere workshopen vår fikk vi et veldig godt utgangspunkt for å gi bedriften noe å jobbe på videre når vår tid er over hos de. Vi gjorde oss forstått og vi fikk til å involvere alle parter for å få dette til å fungere når de skal begynne med Lean-plan ved neste planlegging og da legge inn logistikkplanen sammen med dette .

 

Nå går resten av tiden på å ferdigstille bacheloren vår og reflektere over alt arbeidet vi har gjort gjennom dette semesteret.

 

 

 

Verket Moss 22.04.22

Hei,

fredag forrige uke var vi hos oppdragsgiveren og presenterte forslagene til implementeringsfasen. Dette var de meget fornøyd med, og de setter seg ned for å avtale møte med underentreprenørene slik at vi kan komme inn og ha en workshop sammen med formenn fra Asker Entreprenør, prosjektledere fra underentreprenørene og BAS. Vi skal derfor bruke denne uken på å sette opp innholdet for workshopen, og gjøre oss klare for en solid dag sammen med Asker Entreprenør og underentreprenører. Denne prosessen vil hjelpe oss med implementeringen av tiltakene våre slik at vi kan hjelpe Asker Entreprenør samtidig som vi får en god bacheloroppgave å vise til på EXPO. Vi gleder oss!

 

Lean Construction // Asker Entreprenør

 

Statusrapport

Hei,

Forrige uke gikk vi gjennom status av prosjektet sammen med Asker Entreprenør, og hva vi skal gjøre fremover. Dette ble tatt godt i mot, da vi ønsker å inkludere bedriften i vårt arbeid underveis. Vi viste til ulike tiltak vi ønsker å fokusere videre på, og for å inkludere Asker Entreprenør i fremgangen fikk de ta et valg om hvilke tiltak de selv ønsker, og der de ser forbedringspotensiale. Vi i prosjektgruppa hadde på forhånd peilet oss ut hvilke tiltak vi kunne tenke oss å gå for, slik at vi fikk se om vi i prosjektgruppa og formenn og ledere i Asker Entreprenør hadde tenkt ut de samme tiltakene. Gjennom valgene de og vi tok så vi at vi har plukket ut noen av de samme tiltakene, og de fikk lov til å begrunne svarene sine slik at vi fikk vite hvorfor de kunne tenke seg forbedring på de forskjellige tiltakene. Under dette møtet fikk vi mange gode innspill, og det vil hjelpe oss videre i prosessen med å komme med hvordan vi skal kunne løse de forskjellige tiltakene ut på byggeplassen.

 

Denne uken har vi hatt fagfellevurdering sammen med våre medstudenter, og har fått mange gode innspill på hvordan vi kan forbedre oss inn mot innlevering av bachelor, og da vårt prosjekt skal fremføres på EXPO2022.

I dag har vi som team satt oss ned for å se på hvilke tiltak vi tenker er gjennomførbare og som vil gi både Asker Entreprenør og oss som prosjektgruppe et verdigrunnlag og effekt. Vi har gjennom disse tiltakene kommet frem til en tiltaksliste slik at vi kan sammen med Asker Entreprenør se på disse og bli enige om dette er noe vi kan fortsette videre på. Det er viktig for oss at vi samarbeider tett med disse, slik at vi får levert prosjektet så bra som vi har forventninger til.

 

Lean Construction // Asker Entreprenør – bachelorgruppe

 

 

 

 

Intervjurunder i Asker Entreprenør

Forrige uke hadde vi intervjurunder på byggeplassen. Dette er med på å avdekke «problemer» som oppstår på byggeplassen. Her fikk vi mange gode svar som kan hjelpe oss på veien mot å finne løsninger på «problemene». Vi skal i denne uken jobbe mot å kartlegge svarene og begynne å se på løsninger som kan hjelpe Asker Entreprenør og underentreprenørene med å bli klare over «problemet» på byggeplassen og gjøre endringer for å forbedre og skape flyt.

Ha en fin uke videre,

Bachelorgruppa – Lean Construction ØMF Asker Entreprenør

 

Vårt første møte med Asker Entreprenør

Under vårt første møte med Asker Entreprenør fikk vi en innføring i hvordan bedriften utfører Lean i byggeprosessene på byggeplassen. Vi var med på Lean-planlegging til hotellet som Asker Entreprenør skal reise på Verket Brygge i Moss kommune. Det ble gått igjennom kjellerseksjonen der vi fikk innblikk i alle elementene som må på plass for å få bygget komplett. For oss i studentgruppa var dette nytt, lærerikt og spennende. Asker Entreprenør har god kontroll over hvilke elementer som må på plass fo

r å få utført planleggingen, og vi fikk komme med innspill der vi tenker det er mulig å gjøre prosessene forenklet.

Videre dette semesteret skal vi fokusere på å finne en problemstilling slik at vi kan bringe mer Lean inn i bedriften, og generelt bygg- og anleggsbransjen. Dette skal bidra til vekst og ny kunnskap for bedriften, og vi som studentgruppe skal få brukt kunnskapen vår ut i bedriften, samt at vi skal få ny tilnærmet kunnskap om bygg- og anleggsbransjen og deres nåværende prosesser.

 

// Lean Construction – Asker Entreprenør Bachelorgruppe

 

Dette er en test

Hei på dere.

 

Dette er en test

 

Hei, verden!

Welcome to Bloggserver Høgskolen i Østfold. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!