Innspurten

Jeg er nå i sluttfasen med arbeidet med bacheloroppgaven. I denne fasen blir det mye gjennomlesning og kritisk vurdering av arbeidet som er gjort til nå. Dette er viktig for å få en god diskusjon og komme med forslag til tiltak som AF Bygg Østfold kan vurdere og implementere.

 

Prosjektet

Prosjektet analyserer gjennomføringen av et konkret boligbyggingsprosjekt, nærmere bestemt utbygging av leiligheter og noen rekkehus i et borettslag i Østfold. I mange boligbyggingsprosjekter sliter entreprenører med byggefeil, kostnadsoverskridelser, prosjekter som ikke blir gjennomført på tiden og prosjekter som ikke i stor nok grad tilfredsstiller sluttbrukerens behov. Prosjektet ser nærmere på om AF Bygg Østfold, som har vært entreprenør for boligprosjektet, kunne redusert antall feil og mangler i leveransen, dersom samarbeidet mellom de ulike aktørene og partene i boligutbygglingsprosjektet hadde vært bedre. Prosjektoppgaven ser på hvordan det kan skapes en smidig byggeprosess, der det oppstår få feil og mangler.

Kvaliteten på samhandlingen mellom de ulike aktørene i boligprosjektet utgjør en sentral del av analysen. Det ses derfor nærmere på hvordan, hvorfor og hva samhandlingen mellom byggherre, entreprenør og underentreprenør/leverandør har og si på det leverte sluttproduktet. Betydningen av tydelig prosjektledelse, som skaper klare rammer og retningslinjer, inngår også som en viktig del av prosjektoppgaven. Oppgaven ser på hvordan og hva som må forbedres, hvilken kompetanseutvikling som trengs og hvilke nye innovative løsninger som kan være til hjelp i byggeprosjekter i framtiden.

 

Foto: 1 – AF Gruppen/Max Emanuelson                                                Foto: 2 – AF Gruppen/Helle Ådalen
 

AF Bygg Østfold

AF Bygg Østfold er en av flere store entreprenører i Østfold, som jobber med offentlige og private bygg. Forretningsenheten har lang erfaring og kompetanse innenfor bygging og utvikling av store kjøpesentre, offentlige bygninger, leiligheter og komplekse småprosjekter. AF Bygg Østfold har bygd mange næringsbygg, flere skolebygg og sykehus, blant disse Kalnes sykehus og nye Drammen sykehus. I Fredrikstad finner vi flere AF Bygg Østfold prosjekter. Bjølstadjordet studentboliger, Helsehuset, Nygaardsplassen og Dokka 6, for å nevne noen. AF Bygg Østfold har ikke bygd så mange boliger tidligere, men satser nå stort på boligbygg.

AF Bygg Østfold er en del av AF Gruppen Norge (AF). AF dekker følgende virksomhetsområder; anlegg, offshore, miljø og energi, eiendom og bygg. Det utføres alle slags typer anleggsprosjekter blant annet innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft. AF er også en av Norges største aktører innen boligbygg, og har store vekstambisjoner på dette området. AFs mål er å gjøre byggeprosessen så enkel som mulig for sine byggherrer og samarbeidspartnere. AF jobber aktivt for å ligge i forkant av trender og konsepter. AF er klare for utfordringer og søker derfor byggherrer som etterspør nye løsninger og produkter. Dette er med på å utfordre dem og passer med deres ønske om utvikling innenfor fagfeltet

Foto: 1- AF Gruppen/Max Emanuelson                                    Illustrasjon: 1 – SG Arkitekter