Informasjonsvideo – Produksjon

No description available.

Idag har vi vært i Moss og spilt inn en informasjonsvideo om Lyse Netters miljøinnsats. Formålet med videoen er å rette oppmerksomheten mot festivalens miljøfokus, og å få frem verdien av kildesortering og bærekraftig bruk av festivalens ressurser. Videoen er et samarbeid mellom Lyse Netter, Miljøfestivalen, Høgskolen i Østfold og Slipstream Media AS.