Om Prosjektet

Vi er nå godt i gang med vår bacheloroppgave og vil bruke denne plattformen for å spre budskapet og informasjon. Prosjektet vi har er et såkalt «ad hoc» prosjekt hvor vi skal opptre som grønne forretningsmodellutviklere. Ved bruk av ulike metoder og verktøy opparbeidet gjennom studiet «Innovasjon og Prosjektledese» ved Høgskolen i Østfold skal vi kartlegge alle forretningsmodellene innad i bedriften Re:Inventar AS. Dette er et samarbeid som har som formål å effektivisere og utvikle de ulike forretningsmodellene hos Re:inventar AS innenfor gjenbruk, konsulent, nysalg, spesialinnredning, teknologi, og service & montering.  

 

Dette vil gi oss et godt innblikk i hvordan man kan gjøre en forretningsmodell mer grønn og ha fokus på bærekraft, og hvordan grønne forretningsmodeller fungerer i praksis. Dette vil til slutt gi oss god kompetanse på hvordan vi kan hjelpe andre bedrifter og andre bransjer i å ta raske og smarte steg inn mot det grønne skiftet.